Chwilio'r wefan
English
galon

Addysg i oedolion - iechyd a lles chyrsiau

Gofalwch am eich meddwl, eich corff a'ch ysbryd gyda myfyrdod neu ioga.

Ioga

Mae arfer hynafol ioga Hatha yn cynnig ffordd gynhwysfawr inni o gadw'n heini ac ymdopi a bywyd modern.

Ymwybyddiaeth ofalgar

Dosbarthiadau strwythuredig i bawb, profiadol a dibrofiad. Gallwn ddysgu goresgyn meddyliau negyddol a sicrhau heddwch a hapusrwydd.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM