Chwilio'r wefan

Datganiadau i'r wasg Ionawr 2018

Birchgrove_special

Canolfan ddydd yn derbyn £4 mil gan Tesco

Mae canolfan ddydd yn Abertawe sy'n darparu cefnogaeth gofal cymdeithasol i oedolion ag anableddau dysgu wedi derbyn £4,000 gan gynllun grant cymunedol Tesco.

Hafod Morfa Copperworks site

Dros 70 o wirfoddolwyr yn awyddus i archwilio archaeoleg safle'r gwaith copr

Mae dros 70 o wirfoddolwyr wedi dangos diddordeb mewn cyfrannu at brosiect hanes ac archaeoleg ar safle Gwaith Copr yr Hafod-Morfa

Utility box

Cynllun celf i fywiogi blychau cyfleustodau diolwg

Caiff blychau cyfleustodau diolwg ar y Stryd Fawr yn Abertawe eu haddurno cyn bo hir i wella golwg porth canol y ddinas allweddol.

BBCNow

Cerddorfa'r BBC yn taro'r nodyn iawn gyda cherddorion ifanc Abertawe

Mae cerddorion ifanc o ysgolion a cholegau yn Abertawe wedi cael cyfle i fod yn rhan o gerddorfa symffoni lawn wrth chwarae ochr yn ochr â cherddorion proffesiynol Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC i lenwi Neuadd Brangwyn â cherddoriaeth

Guildhall

Dweud eich dweud am y Gwasanaethau Cymdeithasol i Oedolion

Mae Cyngor Abertawe'n edrych ar y ffordd y mae'n darparu Gwasanaethau Cymdeithasol i Oedolion er mwyn sicrhau eu bod yn gynaliadwy ac yn diwallu anghenion defnyddwyr gwasanaeth yn y dyfodol.

holocaust_2018

Ysgol Gymraeg i gynnal gwasanaeth Diwrnod Coffáu'r Holocost y ddinas

Bydd ysgol gyfun Gymraeg yn cynnal gwasanaeth Diwrnod Coffáu'r Holocost Abertawe am y tro cyntaf yn ddiweddarach yr wythnos hon.

City centre rangers

Ffigurau newydd yn dangos angen parhaus am wasanaeth ceidwaid canol y ddinas

Dengys ffigurau newydd fod tîm ceidwaid canol dinas Abertawe wedi ymdrin â thros 22,000 o ddigwyddiadau yn 2017.

bryn_y_mor_veg

Ysgolion y ddinas yn cefnogi ymgyrch lysiau newydd

Mae ysgolion Abertawe'n cefnogi ymgyrch newydd i annog disgyblion a'u teuluoedd i fwyta mwy o lysiau.

Pupil_forum

Disgyblion yn dweud eu dweud am gynlluniau cyllidebol y cyngor

Mae mwy na 80 o bobl ifanc wedi mynegi eu barn am gynigion cyllidebol diweddaraf Cyngor Abertawe mewn digwyddiad arbennig ar gyfer ysgolion uwchradd.

Royal Navy logo

Anrhydedd o Abertawe i Uned Wrth Gefn y Llynges Frenhinol

Gallai Uned wrth gefn y Llynges Frenhinol gael ei hanrhydeddu cyn hir â Rhyddid er Anrhydedd Dinas a Sir Abertawe.

Hafod Morfa Copperworks site

Galw am wirfoddolwyr ar gyfer prosiect archaeoleg ar safle gwaith copr

Mae angen gwirfoddolwyr i gymryd rhan mewn prosiect hanes ac archaeoleg ar safle Gwaith Copr yr Hafod-Morfa Abertawe.

Insulation works

Gwaith gwella yn rhoi hwb i safonau byw cannoedd o denantiaid

Mae gwaith gwella bellach yn cael ei wneud mewn tua 250 o gartrefi'r cyngor ar draws Abertawe i helpu tenantiaid i arbed arian ar eu biliau gwresogi.

Lagoon competition winner

Cyhoeddi enillwyr cystadleuaeth greadigol Caru'r Lagŵn i ysgolion

Mae ymgyrch Caru'r Lagŵn wedi cyhoeddi enillwyr ei chystadleuaeth i ysgolion.

abertawe_foster

Maethu - eich adduned blwyddyn newydd?

Dyma'r adeg o'r flwyddyn lle mae pobl yn gwneud addunedau ar gyfer y flwyddyn, gan addo i fod yn fwy iach, cynilo arian neu cwblhau pethau sydd ar eu rhestr o bethau sy'n rhaid eu gwneud.

Seaside Swansea

Fideo syfrdanol yn cael ei lansio i arddangos arfordir Abertawe i'r byd

Mae fideo newydd, sy'n dathlu diwylliant arfordirol Abertawe, wedi'i lansio i helpu i ddenu cynifer o ymwelwyr â phosib i Fae Abertawe, y Mwmbwls a Phenrhyn Gŵyr eleni.

abc_blocks

Cynnig gofal plant wedi'i estyn i ardaloedd newydd yn y ddinas

Mae cynllun sy'n cynnig hyd at 30 awr yr wythnos o ofal plant blynyddoedd cynnar wedi'i ariannu yn gwneud gwahaniaeth go iawn i deuluoedd yn Abertawe, yn ôl rheolwr un feithrinfa brysur.

Digital arena skin

Cam ymlaen i gynllun ardaloedd digidol canol y ddinas a'r glannau yn Abertawe

Mae cynlluniau arloesol i drawsnewid rhannau o ganol y ddinas a glannau Abertawe'n ardaloedd digidol blaengar wedi cymryd cam mawr ymlaen.

Cable car Kilvey Hill

Alun-Wyn yn canu clodydd cynllun car cebl Abertawe

Mae Alun-Wyn Jones, un o arwyr Llewod Prydain ac Iwerddon, wedi canu clodydd cynlluniau a allai arwain at ddatblygu atyniad twristiaeth newydd ar Fynydd Cilfái yn Abertawe.

crwys_attendance

Gwelliant presenoldeb ysgolion cynradd gorau Cymru

Mae presenoldeb mewn ysgolion cynradd yn Abertawe wedi dangos y gwelliant mwyaf yng Nghymru dros y blynyddoedd diwethaf.

Swansea Bay Tidal Lagoon

Major lagoon investment offer welcomed by council leader

Swansea Council Leader Rob Stewart has welcomed a Welsh Government offer to invest in the building of the £1.3bn Swansea Bay Tidal Lagoon.

potholes

Ffyrdd Abertawe'n cael hwb gan y cynllun atgyweirio PATCH

Mae criwiau'r priffyrdd yn Abertawe wedi gosod gwerth oddeutu tri chae pêl-droed o darmac ar ffyrdd yn ystod cynllun atgyweirio ffyrdd ledled Abertawe.

paper cups

Recycle your disposable drinks cups in Swansea

Visitors to any of Swansea's five recycling sites can now take disposable paper cups to them for recycling.

Electric blanket testing

A ydy'ch blanced drydan yn ddiogel i'w defnyddio?

Mae preswylwyr yn Abertawe sy'n mwynhau defnyddio blanced drydan i wresogi eu gwelyau yn cael eu hannog i'w phrofi er mwyn sicrhau ei bod yn ddiogel.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM