Chwilio'r wefan
English

Maethu Abertawe

Allai maethu lenwi eich nyth wag?

Foster Swansea image

Os yw eich plant wedi gadael cartref neu wedi mynd i'r brifysgol, beth am rannu eich cartref cariadus â phlant a phobl ifanc sy'n agored i niwed!

Mae angen gofalwyr maeth sydd ag ystafell wely sbâr arnom, ac sy'n gallu gofalu am blant neu grŵp o frodyr a chwiorydd ar sail tymor hir. Rydym hefyd yn chwilio am ofalwyr a all ddarparu lleoliadau rhiant a phlentyn, a gofal ar gyfer plant hŷn.

Ydych chi'n ystyried maethu? Ydych chi'n awyddus i wybod mwy?

Os felly, ymunwch â ni am ddigwyddiad ar-lein i gael rhagor o wybodaeth am faethu - o gysur eich cartref eich hun.

Cynhelir y digwyddiad nos Fercher 16 Medi, 6.00 - 7.00pm ar Microsoft Teams.

Yn ystod y digwyddiad gwybodaeth rhithwir, gallwch ddysgu mwy am faethu, yr hyn sy'n rhan o'r broses, a siarad â gofalwyr maeth ac aelodau Tîm Maethu Abertawe. Yn fwy nag erioed, mae angen teuluoedd maethu newydd arnom sydd ag ystafelloedd gwely sbâr a'r hyn y mae ei angen i newid bywydau plant a phobl ifanc lleol.

I gadw lle ar gyfer y digwyddiad, e-bostiwch foster.swansea@swansea.gov.uk gan ddarparu enw cyswllt a chyfeiriad e-bost. Neu, ffoniwch (01792) 636103 a darparwch yr wybodaeth hon. Yna, byddwn yn anfon dolen atoch ar gyfer ein digwyddiad gwybodaeth rhithwir. Cofrestrwch eich diddordeb erbyn dydd Llun 14 Medi fan bellaf fel y gallwn eich gwahodd i'r digwyddiad.


Am y digwyddiad ar Microsoft Teams

Ymunwch â'r alwad ar Microsoft Teams am 6.00pm oherwydd bydd cyflwyniad wedi'i ddilyn gan sesiwn holi ac ateb.

I osgoi unrhyw broblemau technegol, argymhellir eich bod yn lawrlwytho ap Microsoft Teams ymlaen llaw, sy'n gyflym, yn hawdd ac am ddim.

Mae modd i chi ddewis rhwng cael eich camera fideo ymlaen neu wedi'i ddiffodd ac rydym yn annog pawb i ddiffodd eu meicroffon fel nad oes sŵn cefndirol yn ystod ein cyflwyniad.

Os ydych yn cael unrhyw broblemau wrth ymuno â'r alwad, e-bostiwch foster.swansea@abertawe.gov.uk neu ffoniwch (01792) 636103.

Edrychwn ymlaen at gwrdd â chi mewn modd rhithwir ac ateb eich cwestiynau am faethu! Peidiwch ag anghofio'ch paned!

Wedi'i bweru gan GOSS iCM