Chwilio'r wefan
English

Maethu Abertawe

Yn ailystyried eich gyrfa yn 2021? Mae Maethu Abertawe yn chwilio am ragor o ofalwyr ar gyfer arddegwyr.

Woman and boy washing up together
Family enjoying a walk
Woman looking at a teenage girl's work
Woman and boy washing up together
Family enjoying a walk
Woman looking at a teenage girl's work

Mae angen rhagor o ofalwyr maeth arnom sy'n gallu darparu cartrefi cariadus a diogel.

Dyna pam rydyn ni'n annog pobl i ddod yn ofalwyr maeth, yn enwedig y rheini sy'n chwilio am ddechrau newydd yn 2021 neu sydd am wneud gwahaniaeth go iawn i fywyd plentyn lleol.

I rai, efallai bydd dod yn ofalwr maeth yn llwybr gyrfa newydd i'w ystyried, ac fel rôl â chyflog da sy'n arbennig o werth chweil, gall gynnig llwybr gyrfa newydd sy'n cynnwys hyfforddiant a chefnogaeth eithriadol. Gallai hyn fod yn arbennig o gyffredin i'r rheini sy'n wynebu ansicrwydd swydd, sy'n ailystyried sut i dreulio'u hamser neu'r math o waith maen nhw am ei wneud.

Gyda'r pandemig cyfredol, nid yw'r angen yn mynd i ddiflannu unrhyw bryd cyn bo hir. Mae pwysau cynyddol ar deuluoedd sy'n cyfrannau at iechyd meddwl sy'n gwaethygu, lefelau uwch o drais domestig, mwy o ddibyniaeth ar sylweddau a mwy o dlodi.

E-bostiwch foster.swansea@abertawe.gov.uk neu ffoniwch (01792) 636103.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM