Chwilio'r wefan
English

Maethu Abertawe

Allwch chi newid dyfodol rhywun? Gallech chi helpu i ysbrydoli plant hŷn a phobl ifanc i gyflawni eu potensial drwy faethu.

Foster Swansea image

Mae Cyngor Abertawe yn cefnogi Pythefnos Gofal Maeth 2019 - yr ymgyrch flynyddol fwyaf yn y DU i wella ymwybyddiaeth o ofal maeth, sy'n cael ei gynnal gan yr elusen maethu, Y Rhwydwaith Maethu.  

Cynhelir yr ymgyrch flynyddol rhwng 13 Mai a 26 Mai, a'r thema eleni fydd maethu'n newid bywydau, gan ddefnyddio'r hashnodau #NewidDyfodol ac #FCF2019.

Bob blwyddyn, bydd Cyngor Abertawe yn dangos ei gefnogaeth trwy roi cyhoeddusrwydd i Faethu Abertawe a'r angen am ragor o ofalwyr maeth. Rydym am roi gwybod i gynifer o bobl â phosib fod maethu'n gallu newid bywydau - nid yn unig bywydau plant a phobl ifanc, ond bywydau teuluoedd sy'n maethu hefyd.  

Bydd ein hymgyrch yn amlygu ymrwymiad, brwdfrydedd ac ymroddiad ein gofalwyr maeth, yn chwalu rhai o'r mythau sy'n bodoli ynghylch maethu, a hefyd yn amlygu'r angen am ragor o ofalwyr maeth.

Amdanom ni

Maethu Abertawe yw gwasanaeth maethu'r awdurdod lleol, a'i nod yw ceisio darparu lleoliadau rhagorol ar gyfer plant a phobl ifanc na all barhau i fyw gyda'u teulu biolegol, heb fod unrhyw fai arnynt hwy.

Darperir lleoliadau gan ein gofalwyr maeth mewnol sy'n gwneud cyfraniad hanfodol at greu amgylchedd teuluol sefydlog a chariadus fel gall plant a phobl ifanc gyflawni eu potensial llawn.

Dewch i gwrdd â ni!

Allech chi newid dyfodol rhywun trwy gynnig cartref llawn cariad i blentyn? Os oes gennych chi ystafell sbâr ac os oes gennych chi ddiddordeb mewn maethu, bydd Maethu Abertawe yn ymweld â sawl lleoliad fel gallwch chi sgwrsio'n anffurfiol ag aelod o'r tîm, yn ogystal â'n gofalwyr maeth.  

Stondin gwybodaeth

Dyddiad

Amser

Lleoliad

Dydd Llun 13 Mai

12-4pm

Quadrant Abertawe

Dydd Llun 20 Mai

12-4pm

Quadrant Abertawe

Dydd Mercher 22 Mai

12-2pm

Tesco Fforestfach

Dydd Gwener 24 Mai

4-6pm

Tesco Fforestfach

Fel arall, dewch draw i un o'r nosweithiau gwybodaeth anffurfiol rydym ni wedi'u cynllunio. Maent yn cynnig cyfle gwych i siarad ag aelodau tîm Maethu Abertawe, a chael cyngor ac arweiniad gwerthfawr gan rai o'n gofalwyr maeth.

Dyddiad

Amser

Lleoliad

Dydd Mercher 15 Mai

6-8pm

Canolfan Ddinesig Abertawe

Dydd Mercher 22 Mai

6-8pm

Canolfan Ddinesig Abertawe

Os hoffech chi ganfod sut mae maethu yn gweithio, os ydych chi'n credu y byddech chi'n ystyried gwneud hynny yn y dyfodol, neu os ydych chi eisoes wedi penderfynu yr hoffech chi faethu, byddem ni wrth ein bodd yn cael cyfle i sgwrsio â chi.

Os hoffech chi ragor o wybodaeth ynghylch dod yn ofalwr maeth, ffoniwch ni ar 0300 555 0111 / 01792 533212 neu e-bostiwch foster.swansea@swansea.gov.uk.

Mwy o nosweithiau gwybodaeth 2019 - dewch i gael sgwrs yn y Ganolfan Ddinesig o 6.00pm - 8.00pm ar:

  • Nos Fercher 11 Medi
  • Nos Fercher 13 Tachwedd
Wedi'i bweru gan GOSS iCM