Chwilio'r wefan
English
Lady and child

Maethu rhiant a phlentyn

Mae Maethu Abertawe yn chwilio am ragor o ofalwyr maeth sy'n fodlon derbyn rhiant a phlentyn - gallech gael £ 689- £ 1,063 yr wythnos.

Foster Swansea empty nesters

Helpwch i gadw teuluoedd gyda'i gilydd

Os gallwch chi gynnig cartref diogel a sefydlog dros dro i blentyn ac un rhiant neu'r ddau, dyna'n union y mae Maethu Abertawe yn ei geisio. 

Fel gofalwr maeth sy'n gofalu am riant a phlentyn, fe gewch chi'r canlynol:

  • hyfforddiant penodol i ddatblygu sgiliau
  • ymweliadau wythnosol gan weithiwr cymdeithasol penodedig
  • linell gymorth 24 awr
  • mynediad at ofalwyr maeth profiadol

Fe wnaiff Maeth Abertawe gydweithio â chi i gynorthwyo ac annog rhiant i ofalu am eu plentyn, yn ddiogel ac yn gariadus.Ymunwch â Maethu Abertawe heddiw a helpwch i wneud gwahaniaeth.

Ffoniwch ni ar 0300 555 0111 / 01792 533212 neu e-bostiwch foster.swansea@swansea.gov.uk

Wedi'i bweru gan GOSS iCM