Chwilio'r wefan
English

Datganiadau i'r wasg Medi 2019

builder_generic

Gallai cynllun hunanadeiladu tai gael ei dreialu yn Abertawe

Gallai cynllun blaengar i annog mwy o bobl i hunanadeiladu eu tai gael ei dreialu yn Abertawe.

Portmead_estyn

Disgyblion yn gwneud cynnydd da mewn ysgol hynod ofalgar

Mae'r rhan fwyaf o ddisgyblion Ysgol Gynradd Portmead yn gwneud cynnydd da yn eu dysgu ac yn cyflawni'n dda yn ystod eu hamser yn yr ysgol, yn ôl arolygwyr.

Crwys_estyn

Agweddau at ddysgu a lles yn ardderchog mewn ysgol yn ôl arolygwyr

Mae amgylchedd diogel iawn yn Ysgol Gynradd y Crwys yn Abertawe, lle mae disgyblion yn teimlo'n hapus ac yn ddiogel ac maent yn mwynhau dysgu'n fawr, yn ôl arolygwyr Llywodraeth Cymru.

Tirdeunaw_artist

Caniatâd cynllunio wedi'i gymeradwyo ar gyfer safle newydd i ysgol gynradd Gymraeg

Mae cynlluniau am safle newydd ar gyfer ysgol gynradd Gymraeg lwyddiannus â lleoedd ychwanegol ar gyfer disgyblion a chanolfan Dechrau'n Deg wedi'u cymeradwyo'n unfrydol gan gynghorwyr.

Bishop_vaughan_exams

Marciau uchel gan fod presenoldeb ysgol yn parhau i wella

Mae ysgolion uwchradd yn Abertawe bellach ymysg y rhai sy'n perfformio orau yng Nghymru o ran sicrhau bod disgyblion yn mynychu gwersi.

Karen and Tony Rice

Ymgyrch i annog y rheini y mae eu plant wedi gadael cartref i feddwl am faethu

Mae Maethu Abertawe, sef gwasanaeth maethu'r cyngor, yn galw ar rieni sy'n paratoi i ffarwelio â'u plant wrth iddynt adael am y brifysgol neu'r rheini y mae eu plant yn gadael cartref i ystyried maethu.

ApprenticeStarters2019

Prentisiaethau newydd y cyngor yn creu dyfodol disglair

Mae tîm newydd o brentisiaid wedi dechrau creu dyfodol disglair i'w hunain yng Nghyngor Abertawe.

centre_volunteers

Diolch i wirfoddolwyr am gefnogi canolfannau cymunedol

Mae Cyngor Abertawe wedi diolch yn arbennig i rai o'r gwirfoddolwyr sy'n rhoi o'u hamser eu hunain i gynnal y 38 o ganolfannau cymunedol sydd ar gael yn y ddinas.

ChangingPlacesLaunchSept2019

Caswell yn chwifio'r faner dros dwristiaeth hygyrch

​​​​​​​Mae un o draethau mwyaf poblogaidd Abertawe bellach yn lle mwy croesawgar fyth i ymwelwyr y mae eu symudedd yn gyfyngedig iawn.

knife sales

Safonau Masnach yn gweithredu i atal gwerthu cyllyll yn anghyfreithlon

Bydd Safonau Masnach yn Abertawe'n parhau i gynnal profion prynu yn y ddinas i atal siopau rhag gwerthu cyllyll i bobl ifanc dan 18 oed.

HagueOwen

Teyrngedau i ddau o gyn-gynghorwyr y ddinas

Telir teyrngedau i ddau o gyn-gynghorwyr Abertawe sydd wedi marw o fewn diwrnodau i'w gilydd.

GeorgeReed

Siopwyr y farchnad i'w dylanwadu gan ben-cogyddion

Bydd nifer o ben-gogyddion talentog yn diddanu ac yn rhannu eu gwybodaeth â siopwyr yng nghanol y ddinas yr wythnos nesaf(nodir: Medi 9-13).

10k18

Cyffro wrth i becynnau ras 10k Bae Abertawe Admiral gael eu dosbarthu

Caiff miloedd o becynnau ras eu dosbarthu i redwyr ras 10k Bae Abertawe Admiral dros y dyddiau nesaf.

Mascots10k19

Elusennau allweddol yn elwa o Ras Masgotiaid 10k Bae Abertawe Admiral

Bydd yr RNLI ac Ambiwlans Awyr Cymru ymysg yr elusennau a fydd yn cael sylw yn ystod ras masgotiaid flynyddol 10k Bae Abertawe Admiral y mis hwn.

Tymor ysgol newydd yn golygu llwybrau mwy diogel i blant ysgol Abertawe

Bydd disgyblion yng nghymuned Abertawe'n gallu cerdded i'r ysgol yn haws diolch i gynllun diogelwch ffyrdd newydd a gwblhawyd yn ystod gwyliau'r haf.

Swansea Council Logo (Portrait)

Y cyngor yn dod i'r adwy i achub Theatr y Palas

Bydd Cyngor Abertawe'n dod i'r adwy i achub un o drysorau pensaernïol canol y ddinas.

Dylan Thomas Centre

Bardd ar fin lansio ffilm am hil ac amrywiaeth yng nghymunedau Cymru

Mae un o feirdd mwyaf blaenllaw Cymru'n bwriadu ymweld ag Abertawe dros y penwythnos i lansio ffilm newydd am hil ac amrywiaeth yng nghymunedau Cymru.

Castle Square

Sut y gwnaeth Abertawe atgyfodi o lwch y blitz tair noson ar ôl y rhyfel

Mae llyfr newydd am Abertawe ar ôl y rhyfel yn taflu goleuni newydd ar y gwaith i ailadeiladu tref a oedd i ddod yn ddinas.

PopUp2018

Ysgol fusnes dros dro'n dychwelyd i Abertawe

Bydd digwyddiad am ddim sy'n rhoi'r sgiliau i gyfranogwyr ddechrau eu busnesau eu hunain heb arian cyfalaf neu gyllid yn dod i Abertawe'r mis hwn.

10k18

Gwirfoddolwyr Gorseinon yn gosod cyflymder yn ras 10k Bae Abertawe Admiral

Bydd rhedwyr gosod cyflymder wrth law yn ras 10k Bae Abertawe Admiral y mis hwn i helpu rhedwyr i gwblhau'r ras o fewn yr amser yr oeddent yn anelu amdano.

Translation Required: Young performers invited to add extra light and colour to Christmas parade

Translation Required: Young people from across Swansea have the chance to be at the heart of this year's Christmas parade and lights switch-on.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM