Chwilio'r wefan
English

Mae holl feysydd parcio'r traethau/blaendraethau ar agor a rhaid talu i barcio yno.

 

Sylwer y bydd toiledau cyhoeddus ym meysydd parcio'r traethau, a oedd ar gau oherwydd y cyfyngiadau symud, yn aros ar gau am y dyfodol rhagweladwy, yn unol ag arweiniad Llywodraeth Cymru.

 

Coronafeirws: y diweddaraf am barcio a chludiant cyhoeddus

Meysydd parcio'r traeth a'r promenâd

Rydym yn darparu meysydd parcio â mynediad hwylus i'r Promenâd, y Mwmbwls ac ardaloedd o Gŵyr.


View Swansea Beach and Promenade Car Parks in a larger map

Meysydd parcio blaendraeth tocyn trosglwyddadwy

Mae tocyn a brynir yma'n ddilys ar ddiwrnod y prynu ac ar adeg y prynu, am y cyfnod a nodir arno a gellir ei ddefnyddio yn holl feysydd parcio'r cyngor ar y blaendraeth sy'n derbyn tocynnau trosglwyddadwy.

Meysydd parcio'r traeth a'r promenâd

Nifer y Cilfachau i'r Anabl

Parciwch yma ar gyfer

Tocyn trosglwyddadwy 

Maes Parcio'r Chwarel, Heol y Mwmbwls, SA3 4BX.

 • 71 o leoedd
 • 9.00am - 9.00pm
 • Rhwystr: Nac oes

4

Promenâd y Mwmbwls, Castell Ystumllwynarth, Trên Bach Bae Abertawe, siopau Heol Newton, lleoedd i fwyta 

Maes Parcio'r Llaethdy, Heol y Mwmbwls, SA3 4BX.

 • 38 o leoedd
 • 9.00am - 9.00pm
 • Rhwystr: Nac oes

Defnyddir y maes parcio hwn ar gyfer Marchnad Cynnyrch y Mwmbwls ar 2il ddydd Sadwrn pob mis.

2

Promenâd y Mwmbwls, Castell Ystumllwynarth, Trên Bach Bae Abertawe, siopau Heol Newton, lleoedd i fwyta 

Meysydd Parcio Blaendraeth Ystumllwynarth, Heol Ystumllwynarth, SA3  4BU.

 • 68 o leoedd
 • 9.00am - 9.00pm
 • Rhwystr: Nac oes

11

Promenâd y Mwmbwls, Castell Ystumllwynarth, Trên Bach Bae Abertawe, siopau Heol Newton, lleoedd i fwyta 

Meysydd Parcio Gerddi Clun, Heol y Mwmbwls, SA3 5AS.

 • 138 o leoedd
 • 9.00am - 9.00pm
 • Rhwystr: Nac oes

 

Parc Gwledig Dyffryn Clun, Lido Blackpill, lleoedd i fwyta, Gerddi Clun, promenâd a Bae AbertaweOes

Maes Parcio Bryn Caswell, Heol Caswell, SA3 3BS.

 • 52 o leoedd

2

 Gŵyr a Gwarchodfa Natur Leol Coed yr EsgobOes

Maes Parcio Bae Caswell, Heol Caswell, SA3 3BS.

 • 150 o leoedd
 • 9.00am - 9.00pm
 • Rhwystr: Nac oes

5

Traeth, Gŵyr a Gwarchodfa Natur Leol Coed yr EsgobOes

Maes Parcio Porth Einon, Porth Einon, SA3 1NN.

 • 372 o leoedd
 • 9.00am - 9.00pm
 • Rhwystr: Oes

6

Gŵyr a'r traethOes

Maes Parcio Horton, Horton, SA3 1LQ.

 • 160 o leoedd
 • 9.00am - 9.00pm
 • Rhwystr: Oes
 Gŵyr a'r traethOes

Maes Parcio Langland, Heol Bae Langland, SA3 4SQ.

 • 265 o leoedd

4

Gŵyr a'r traeth, lleoedd i fwytaOes

Maes Parcio Bae Bracelet, Heol y Mwmbwls, SA3 4JT.

 • 220 o leoedd
 • 9.00am - 9.00pm
 • Rhwystr: Nac oes

6

Gŵyr a Phier y MwmbwlsOes

Maes Parcio Knab Rock, Heol y Mwmbwls, SA3 4EL.

 • 129 o leoedd

10

Promenâd y Mwmbwls, lleoedd i fwyta, Phier y Mwmbwls, Trên Bach Bae AbertaweOes

Maes Parcio Southend, Heol y Mwmbwls, SA3 4EE.

 • 48 o leoedd
 • 9.00am - 9.00pm
 • Rhwystr: Nac oes

2

Promenâd y Mwmbwls, lleoedd i fwyta, Trên Bach Bae AbertaweOes

Maes Parcio Lôn Sgeti, Cyffordd Lôn Sgeti a Heol y Mwmbwls, ger SA2 8QB.

 • 31 o leoedd
 • 8.00am - 9.00pm
 • Rhwystr: Nac oes

5

Promenâd a Bae Abertawe  Oes

Y Rec, Heol y Mwmbwls, SA2 0AT.

 • 500 o leoedd

 

Parc Singleton, promenâd a Bae Abertawe 

Maes Parcio 360, Heol y Mwmbwls, SA2 0AT.

 • 30 o leoedd

2

Chwaraeon Traeth a Dŵr, y promenâd a Bae Abertawe Oes

Maes Parcio Baddonau, Heol San Helen, SA1 4PQ.

 • 80 o leoedd
 • 8.00am - 9.00pm
 • Rhwystr: Nac oes

5

Promenâd a Bae Abertawe, Neuadd y Ddinas a Neuadd Brangwyn Oes

Maes Parcio Llyn Cychod Singleton, oddi ar Heol y Mwmbwls, SA2 8PY.

 • 184 o leoedd
 • 7.00am - 9.00pm

3

Llyn Cychod Singleton, promenâd a Bae Abertawe 

Maes Parcio Blaendraeth Casllwchwr, Heol Fferi, SA4 6TW.

 • 40 o leoedd
 Blaendraeth Llwchwr 

Beiciau modur

Os ydych yn parcio beic modur, ni chodir tâl mewn maes parcio awyr agored. Sicrhewch eich bod yn parcio'ch beic yn ofalus lle nad yw'n rhwystro nac yn achosi anghyfleustra i ddefnyddwyr eraill.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM