Chwilio'r wefan
English

Dathliad Cerddorol Abertawe yn nodi canmlwyddiant ers i'r ddinas ennill statws dinas

Mae gwerth hanner canrif o bethau cerddorol cofiadwy a thrawiadol yn helpu Abertawe i ddathlu ei hanner canmlwyddiant cyntaf ers iddi ennill statws dinas.

MuseumMusic

Mae'r trysor cudd hwn o dreftadaeth cerddorol fodern yn cynnwys offerynnau, atgofion ysgrifenedig, posteri, tocynnau i gyngherddau, cylchgronau a gwisgoedd llwyfan.

Mae'n cynnwys atgofion melys o enwau lleol megis Badfinger, eiconau cenedlaethol megis Adam and the Ants, pop, roc, cerddoriaeth ddawns, jazz, cerddoriaeth gorawl - a llawer mwy.

Mae'r arddangosfa - 50 Mlynedd o Gerddoriaeth - newydd gael ei lansio yn Amgueddfa Abertawe Cyngor Abertawe.

Meddai'r Cyng.Robert Francis-Davies, Aelod y Cabinet dros Fuddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth, "Mae'r arddangosfa yn ychwanegiad trawiadol i ddathliadau hanner canmlwyddiant cyntaf Abertawe ers iddi ennill statws dinas."

Cynhelir 50 Mlynedd o Gerddoriaeth gan raglen CYFUNO, rhaglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru ac a reolir yn Abertawe gan dîm gwasanaethau diwylliannol y cyngor.

Arddangosfa: www.enjoyswanseabay.com/cy/events/swansea-50-years-of-music/

Llun: Yr eitemau sydd i'w gweld yn arddangosfa 50 Mlynedd o Gerddoriaeth yn Amgueddfa Abertawe.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM