Chwilio'r wefan
English

Mynediad

Rydym yn ymdrechu i wneud y theatr yn hygyrch i bawb. Darllenwch isod am y camau rydym wedi'u cymryd i sicrhau bod eich ymweliad mor bleserus â phosib.

Archebu tocynnau

Wrth archebu tocynnau, rydym yn argymell eich bod yn cysylltu â'n swyddfa docynnau'n uniongyrchol, fel y gall ein tîm cyfeillgar roi argymhellion am seddi penodol ac ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych.

E-bost: Swansea.grandreservations@swansea.gov.uk

Parcio

Mae nifer o fannau bathodyn glas ar gael yn y maes parcio talu ac arddangos ar Stryd Singleton. Hefyd, mae gan brif fynedfa'r theatr fan gollwng mawr. 

Seddi Hygyrch

Mae gennym nifer o seddi heb freichiau ar gyfer mynediad hwylus yn ogystal â lleoedd niferus i bobl sy'n defnyddio cadair olwyn a'u cymdeithion yn y seddi arferol a'r Cylch Mawr. Hefyd, mae mannau ar gyfer cadeiriau olwyn ar gael yn Adain y Celfyddydau.

Sylwer y defnyddir goleuadau strôb mewn rhai sioeau.

Adnoddau

Mae ein llyfrynnau ar gael yn ddigidol yma, neu mewn print bras a braille ar gais.

Tocynnau am Ddim i Ofalwyr

Mae hawl gan ddeiliaid cerdyn Cynllun Hynt i gael tocyn ymlaen llaw am ddim ar gyfer cynorthwy-ydd personol neu ofalwr. Gallwch gael mwy o wybodaeth am Gynllun Hynt, sy'n un cenedlaethol, drwy ffonio 0844 257 8858 neu fynd i hynt.co.uk.

Mynediad i Gadeiriau Olwyn a Seddi Hygyrch

Mae'r lifft yn y Swyddfa Docynnau'n cynnig mynediad i bob llawr y theatr, gan gynnwys y Cylch Mawr yn y prif awditoriwm. Mae mynediad gwastad ar gyfer pobl sy'n defnyddio cadair olwyn i'r seddi arferol yn ogystal â Bar Footlights. Mae seddi a mannau ar gyfer pobl sy'n defnyddio cadair olwyn a'u cymdeithion ar gael ym mhob un o'n mannau perfformio, gan gynnwys y seddi arferol, y Cylch Mawr a mannau stiwdio Adain y Celfyddydau. Mae gan ein prif awditoriwm nifer o seddi heb freichiau ar gyfer mynediad hawdd a throsglwyddo.

System Glyw

Er mwyn gwella derbyniad sain i ymwelwyr â nam ar y clyw, mae system is-goch Sennheiser ar gael.

Cŵn Cymorth

Mae croeso i gŵn cymorth ym mhob man yn yr adeilad.

Perfformiadau Hamddenol

Mae ein perfformiadau hamddenol yn cynnig cyfle i ymwelwyr ag anhwylderau'r sbectrwm awtistig neu anghenion dysgu neu synhwyraidd fwynhau adloniant theatr o safon mewn amgylchedd cyfeillgar, hamddenol ac anffurfiol.

Rydym yn hoffi eu hystyried fel y gwrthwyneb i 'Gerbyd Tawel' ar drên. Bydd y gynulleidfa'n rhydd i wneud sŵn neu symud o gwmpas.

Wrth baratoi ar gyfer eich ymweliad, efallai y byddwch am gysylltu â ni i drefnu taith gyffwrdd, neu lawrlwythwch stori weledol am ein lleoliad yma  PDF Document Stori Weledol Theatr Y Grand (PDF, 451KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Cynnig Archebu Ymlaen Llaw'n Ddi-straen

Rydym yn gwybod nad yw pethau bob amser yn gweithio yn ôl y bwriad ar y diwrnod, felly rydym am ei gwneud hi'n hawdd i chi gadw'r seddi gorau ymlaen llaw yn y ffordd fwyaf di-straen. Ar gyfer ein holl berfformiadau hamddenol, rydym yn cynnig polisi ad-dalu heb ofyn unrhyw gwestiynau nes yr eiliad y bydd y sioe yn dechrau.

Mae'r perfformiadau hamddenol sydd ar ddod yn cynnwys: 

 Dydd Llun 20 Rhagfyr  2021 1:00 PM

Perfformiadau wedi'u Dehongli yn Iaith Arwyddion Prydain

Rydym yn trefnu perfformiadau wedi'u dehongli yn Iaith Arwyddion Prydain ar gyfer ein cynyrchiadau theatr mwyaf poblogaidd. Ar gyfer argymhellion ar y seddi gorau o ran gweld y dehongliad, mae croeso i chi gysylltu â'n swyddfa docynnau.

Mae'r perfformiadau wedi'u dehongli yn Iaith Arwyddion Prydain sydd ar ddod yn cynnwys:
 Dydd Mawrth 14 Rhagfyr 2021 2:00 PM, Dydd Iau 16 2021 Rhagfyr 2021 7:00 PM

Disgrifiad Clywedol

Rydym yn sicrhau bod rhai o'n sioeau gorau'n hygyrch i ymwelwyr â nam ar y golwg drwy ddarparu perfformiadau â disgrifiad clywedol yn rheolaidd.

Mae'r perfformiadau â disgrifiad clywedol sydd ar ddod yn cynnwys: 

 Dydd Mercher 15 Rhagfyr  2021 2:00 PM

Ystyriol o Ddementia

Fel rhan o gyfres ffilmiau'r haf, rydym wedi dewis sawl ffilm i'w dangos mewn amgylchedd sy'n ystyried pobl â dementia, gyda'u teuluoedd a'u gofalwyr.

Ffilmiau Ystyriol o Ddementia: dim gwybodaeth eto

 

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM