Chwilio'r wefan
English
House with tick

Newidiadau domestig

Rydym yn cynnig cyngor ar sawl agwedd ar waith adeiladu domestig gan gynnwys newidiadau i'r llofft, diogelwch trydanol, newid ffenestri a drysau ac adeiladau sy'n cael eu heithrio.

Mae'n bwysig cadw at y rheoliadau adeiladu. Os na fyddwch yn hysbysu'r cyngor am y gwaith a wneir, gallech fod yn troseddu.  Efallai bydd angen cyflwyno tystiolaeth o gymeradwyaeth Rheoliadau Adeiladu hefyd os ydych am werthu eich cartref yn y dyfodol.

Mae cynllun pobl gymwys yn ymdrin â rhai meysydd o waith adeiladu. Os ydych yn defnyddio contractwr hunan-ardystiedig, gwnewch yn siŵr ei fod wedi'i gofrestru ar gyfer y gwaith. Gallwch gael mwy o wybodaeth a gwirio a yw'r contractwr yn gofrestredig ar y wefan Competent Person RegisterYn agor mewn ffenest newydd. Pan fydd y gwaith wedi'i gwblhau, rhaid iddynt roi tystysgrif i chi'n cadarnhau bod y gwaith yn cydymffurfio â'r rheoliadau adeiladu.

Hyd yn oed os yw eich adeilad wedi'i eithrio, efallai bydd rhaid i chi gydymffurfio â Rhan P y rheoliadau adeiladu, sy'n cynnwys diogelwch trydanol.  


Os oes angen unrhyw wybodaeth bellach arnoch ar unrhyw faes gwasanaeth, cysylltwch â ni ar 01792 635636 neu e-bostiwch rheoliadeiladau@abertawe.gov.uk.

Adeiladau wedi'u heithrio o reoliadau adeiladu

Mae rhai adeiladau a all fod wedi'u heithrio o reoliadau adeiladu. Gall y rhain gynnwys ystafelloedd gwydr, pyrth, garejis cartref, adeiladau bach ar wahân neu ffenestri newydd.

Arweiniad rhyngweithiol o'r Porth Cynllunio

Gallwch ddefnyddio'r Porth Cynllunio i ddod o hyd i arweiniad ar gynllunio a rheoliadau ar gyfer eich prosiect adeiladu.

Addasu garej

Bydd angen i chi wneud cais am gymeradwyaeth Rheoliadau Adeiladu os ydych yn bwriadu addasu garej.

Rhoi ystafelloedd yn y to

Bydd angen i chi ymgeisio am gymeradwyaeth Rheoliadau Adeiladu os ydych yn bwriadu rhoi ystafell yn y to.

Waliau cydrannol

Mae'r Ddeddf Wal Gydrannol yn rhoi cyngor ynghylch rhwystro a datrys dadlau am waliau cydrannol, waliau terfyn a chloddiadau ger adeiladau cyfagos.

Ailosod ffenestri a drysau

Mae'r holl wydriad newydd yn dod dan reoliadau adeiladu. Golyga hyn bod yn rhaid i unrhyw un sy'n gosod ffenestri neu ddrysau newydd gydymffurfio â safonau perfformiad thermol llym.

Waliau Cynnal

Os ydych chi'n adeiladu wal sy'n cynnal tir dros 1.5m mewn uchder, bydd angen i chi gyflwyno cais. Mae hyn yn berthnasol i waliau cynnal newydd neu estyn un sydd eisoes yn bodoli.

Gwaith trydanol

Os ydych yn berchen ar eich cartref eich hun, chi sy'n gyfrifol am sicrhau bod unrhyw waith trydanol a wneir yn ddiogel o dan Rhan P y Rheoliadau Adeiladu.

System Awtomatig ar gyfer Atal Tân (Taenellwyr Dŵr)

O 1 Ionawr 2016, bydd yn ofynnol i'r holl anheddau a fflatiau sydd newydd eu hadeiladu neu eu creu drwy newid defnydd materol gynnwys system awtomatig ar gyfer atal tân ar ffurf taenellwyr dŵr.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM