Chwilio'r wefan
English

Nodweddion Poblogaeth

Ystadegau lleol am newid mewn poblogaeth a nodweddion poblogaeth - amcangyfrifon ymchwil (ethnigrwydd, gwlad enedigol, cenedligrwydd); myfyrwyr yn Abertawe; Adolygiad Ystadegau Cydraddoldeb.

Mae'r dudalen hon yn cyfuno gwybodaeth ystadegol a gyhoeddwyd am nodweddion poblogaeth Abertawe.  Mae'r dudalen hon yn cael ei datblygu a bydd gwybodaeth bellach ar gael yn fuan.

  • Poblogaeth yn ôl ethnigrwydd, gwlad enedigol a chenedligrwydd (amcangyfrifon ymchwil SYG, mis Awst 2017):  mae PDF Document nodyn briffio'n (PDF, 730KB)Yn agor mewn ffenest newydd rhoi crynodeb o'r fethodoleg, y ffigurau ar gyfer Abertawe (amcangyfrif canol blwyddyn 2016 yn ôl grŵp ethnig, gwlad enedigol, cenedligrwydd), cymariaethau cyffredinol ag ystadegau Cyfrifiad 2011 a dolenni i fwy o wybodaeth.

  • Myfyrwyr yn Abertawe, 2018-19:  PDF Document crynodeb (PDF, 267KB)Yn agor mewn ffenest newydd yn dangos nifer y myfyrwyr amser llawn a rhan-amser ym mhob un o sefydliadau addysg bellach ac addysg uwch Abertawe.  Casglwyd y data o Gofnod Myfyrwyr yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch a Chofnod Dysgu Gydol Oes Cymru ac fe'i cyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru ym mis Ionawr a mis Chwefror 2020.

  • Adolygiad Ystadegau Cydraddoldebadolygiad o'r ystadegau cyhoeddedig sydd ar gael am nodweddion poblogaeth mewn perthynas â chydraddoldeb (Ionawr 2020).  Mae'r ddogfen yn ystyried y nodweddion canlynol: Oed; Anabledd; Ailbennu rhywedd; Priodas a phartneriaeth sifil; Beichiogrwydd a mamolaeth; Hil; Crefydd neu gred; Rhyw; Tueddfryd rhywiol (cyn belled ag y mae data ar gael).

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM