Toglo gwelededd dewislen symudol

Tocyn parcio â blaenoriaeth ar gyfer gemau cartref yr Elyrch

Rydym yn cynnig lle parcio gwarantedig ar ddiwrnodau gemau ar gyfer deiliaid y tocynnau â blaenoriaeth yn safle Parcio a Theithio Glandŵr.

Bydd y tocyn parcio â blaenoriaeth yn ddilys ar gyfer gemau cynghrair Clwb Pêl-droed Dinas Abertawe yn 2021-22 yn Stadiwm Swansea.com. Gellir gweld y gemau sydd ar ddod yng ngwefan Clwb Pêl-droed Dinas Abertawe.

Mae'r maes parcio hwn gyferbyn â Stadiwm Swansea.com ac mae'n cynnig mannau parcio gwastad a hygyrch sydd ddigon agos at siopau a bwytai Parc Manwerthu'r Morfa. 

Parcio a Theithio Glandŵr (dolen i'r map)

Mae pob tocyn parcio wedi'i werthu, ond gellir parcio ar ddiwrnodau gêm am £5 ar sail y cyntaf i'r felin.

Dyddiad cau'r cynnig: Gwerthu allan
Hawlenni i gyrraedd drwy'r post erbyn: 14 Awst 2021 

Cwestiynau cyffredin

A gaiff gemau cwpan eu cynnwys?

Nid yw gemau cwpan yn cael eu cynnwys, ond byddwn yn agor y safle Parcio a Theithio ar gyfer gemau cwpan. Ceir manylion am oriau agor a nifer y lleoedd parcio ar-lein cyn y gemau.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau eraill, e-bostiwch meysydd.parcio@abertawe.gov.uk neu ffoniwch 01792 635959.

Amodau a thelerau

  • Ceir mynediad i gyfleuster Parcio a Theithio Glandŵr gyda cherdyn.
  • Mae'r tocyn parcio â blaenoriaeth tymhorol yn ddilys ar gyfer gemau cartref Clwb Pêl-droed Dinas Abertawe yn Stadiwm Swansea.com a gellir ei ddefnyddio ar gyfer gemau'r gynghrair a restrwyd yn unig. Rhestr gemau i'w chadarnhau.
  • Anfonir y cardiau i'r cyfeiriad a ddarparwyd wrth wneud cais am y tocyn parcio tymhorol.
  • Gellir parcio ar ddiwrnod gêm 2 awr cyn i'r gêm ddechrau, felly byddai'r maes parcio ar agor o 1.00pm tan 7.00pm ar gyfer gêm sy'n dechrau am 3.00pm.
  • Ni ellir cael ad-daliad am y tocyn tymhorol hwn ac ni ellir ei drosglwyddo.
  • Gweler Ticketsource ar gyfer dyddiad cau.
  • Gellir gwneud cais am docynnau parcio a thalu amdanynt ar-lein drwy Ticketsource.
  • Bydd yn rhaid talu ffi o £25 punt am gerdyn talu newydd yn lle un a gollwyd.