Chwilio'r wefan
English
oak tree

ParkLives

Mae ParkLives Abertawe wedi cyrraedd!

ParkLives

Lansiwyd Park LivesYn agor mewn ffenest newydd, y rhaglen sy'n cynnig sesiynau gweithgarwch am ddim mewn parciau a mannau agored lleol, yn Abertawe ym mis Mai 2016. Mae'n rhoi cyfle i bobl leol ymuno â miloedd o bobl ar draws y DU i gymryd rhan mewn sesiynau gweithgarwch awyr agored difyr am ddim.

Mae'r rhaglen a ariennir gan Coca Cola yn cael ei harwain gan dîm Chwaraeon ac Iechyd Cyngor Abertawe, a chaiff gweithgareddau eu cyflwyno ar draws y ddinas gan chwaraeon cymunedol a chlybiau a sefydliadau gweithgarwch corfforol.

Bydd sesiynau'n cynnwys popeth o fynyddfyrddio i deithiau cerdded ym mhenrhyn Gŵyr, hyfforddiant cylchedu, sglefrfyrddio, parkour ac ioga. Ac yn fwy na hynny, mae sesiynau gweithgarwch ParkLives yn rhad ac am ddim i bobl leol, gan brofi nad oes rhaid i gadw'n heini fod yn ddrud.

Bydd ParkLives yn tynnu sylw at rôl bwysig parciau lleol fel canolfannau gweithgarwch cymdeithasol hygyrch ac am ddim mewn cymunedau lleol, ac yn defnyddio mewnwelediad ac arbenigedd arweinyddion sesiynau lleol a gwirfoddolwyr sydd wedi datblygu eu sgiliau.

Mae rhaglen o weithgareddau  Park Lives SwanseaYn agor mewn ffenest newydd yn cynnwys amrywiaeth o sesiynau gweithgarwch difyr ac anffurfiol, sydd wedi'u llunio i groesawu pobl o bob oed a gallu. Mae'r rhaglen yn cael ei chyflwyno mewn nifer o barciau cymunedol a mannau gwyrdd gan gynnwys Parc Victoria, Parc Brynmill a Pharc William yn ogystal ag ar hyd blaendraeth Bae Abertawe.

Ewch i Park LivesYn agor mewn ffenest newydd ar gyfer yr amserlen leol. 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM