Chwilio'r wefan
English

Poeni am arian?

Mae cefnogaeth a chyngor am ddim ar gael os ydych yn poeni am arian.

Cymorth gyda budd-daliadau

Nid yw llawer o fudd-daliadau a grantiau yn cael eu hawlio, yn enwedig gan bobl sy'n gweithio. Ewch i gael cymorth a chyngor. Os cawsoch eich gwrthod, gwiriwch fod hyn yn gywir. Gall camgymeriadau gael eu datrys.

Cyngor Ar Bopeth Abertawe a Castell-nedd Port Talbot

2nd Floor, City Gates,50a Wind Street,, Abertawe. Ffoniwch 0300 3309 082 am apwyntiad.
Dydd Llun, dydd Mawrth, dydd Iau, dydd Gwener: 9.00am - 4.00pm
dydd Mercher: 9.00am - 1.00pm a 4.00pm - 7.00pm

Citizens AdviceYn agor mewn ffenest newydd

 

Cyngor am ddim ar ddyledion

Cewch wybodaeth am gael eich benthyciadau wedi'u rhewi, eich taliadau wedi'u lleihau a'ch dyledion wedi'u dileu.

Elusen Ddyled StepChangeYn agor mewn ffenest newydd
0800 138 1111

Cyngor Ar Bopeth Abertawe a Castell-nedd Port Talbot
2nd Floor, City Gates,50a Wind Street,, Abertawe. Ffoniwch 0300 3309 082 am apwyntiad.
Dydd Llun, dydd Mawrth, dydd Iau, dydd Gwener: 9.00am - 4.00pm
dydd Mercher: 9.00am - 1.00pm a 4.00pm - 7.00pm

 

 

Gwasanaeth Cynghori AriannolYn agor mewn ffenest newydd
0300 500 5000
Apwyntiadau lleol: 0300 500 5555

Llinell Ddyled GenedlaetholYn agor mewn ffenest newydd cynnig help cyfrinachol ac annibynnol am ddim.
Ffoniwch y rhif rhadffon 0808 808 4000.

 

Ydych chi'n cael eich trafferthu am arian parod?

Mae rhaid i fenthycwyr ddilyn rheolau, rhoi cytundeb ysgrifenedig i chi, ac nid oes hawl ganddynt eich poeni. Nid yw twyllwyr credyd, bwlïod, a chwmnïau nad ydynt yn deg yn gallu eich gorfodi i ad-dalu, a gellir eu rhwystro. Nid oes rhaid i chi roi eich enw hyd yn oed.

Yr Uned Benthyg Arian yn Anghyfreithlon Cymru
Llinell gymorth gyfrinachol 24 awr: 0300 123 3311

 

Cyngor arian cyffredinol

Allwch chi dalu llai am ddŵr neu nwy? A all talebau, gostyngiadau a grantiau eich helpu? Mae gwybodaeth werthfawr ar-lein, neu siaradwch â rhywun am arbedion, dyledion, benthyciadau a phoenau eraill.

Gwasanaeth Cynghori AriannolYn agor mewn ffenest newydd
0300 500 5000
Apwyntiadau lleol: 0300 330 0520

Money Made Clear WalesYn agor mewn ffenest newydd

Money Saving ExpertYn agor mewn ffenest newydd

 

Benthyg yn rhad

Mae benthycwyr diwrnod talu a benthycwyr carreg y drws yn drapiau dyled, gan godi tâl llawer mwy na'r hyn rydych yn ei fenthyg. Mae catalogau a siopau credyd yn costio llawer mwy na thalu o flaen llaw. Os oes gwir angen i chi fenthyg, gwnewch hynny mor rhad â phosib. Os nad oes swydd gennych chi ac mae gennych hanes credyd gwael, mae'n werth gofyn o hyd.

Swansea Bay Credit Union
13 Portland Street, Abertawe, SA1 3DH
Dydd Llun - Dydd Iau: 9.30am - 16.30pm
Dydd Gwener: 9.30am - 16.00pm
Dydd Sadwrn: 9.30am - 12.00pm

0333 006 3002
ebost: admin@nptcu.co.uk

Wedi'i bweru gan GOSS iCM