Toglo gwelededd dewislen symudol

Pontŵn yn Knab Rock, Abertawe

Rydym yn ymgynghori ar gynnig i osod pontŵn ar hyd llithrfa Knab Rock.

Ein nod yw ei gwneud yn haws ac yn fwy diogel i berchnogion cychod a'r criw gael mynediad at y môr. Bydd creu pontŵn hefyd yn rhoi'r potensial i'r cyhoedd gael mynediad at y môr drwy gychod pysgota masnachol, cwmnïau sy'n cynnig teithiau cychod a thacsis dŵr yn y dyfodol

 

Dyddiad cau yr ymgynghoriad yw 28 Gorffennaf 2022

Close Dewis iaith