Chwilio'r wefan
English

Cyhoeddi'r sgôr yn gynnar

Ar ôl arolygiad, bydd y sgôr yn cael ei lanlwytho gan yr awdurdod lleol er mwyn ei chyhoeddi ar wefan www.food.gov.uk/sgoriau. Ar gyfer busnesau gall perchennog neu reolwr y busnes ofyn i gael cyhoeddi'r sgôr cyn diwedd y cyfnod apelio.

Bydd sgôr o '5 - da iawn' yn cael ei chyhoeddi cyn gynted ag y bydd yr wybodaeth yn cael ei lanlwytho gan eich awdurdod lleol. Caiff sgoriau o 0-4 eu cyhoeddi 3-5 wythnos ar ôl dyddiad yr arolygiad er mwyn caniatáu amser i gyflwyno apêl.

Bydd y Tîm Diogelwch Bwyd yn adolygu eich cais ac fel rheol bydd y sgôr yn cael ei chyhoeddi'n gynnar. Os bydd unrhyw faterion neu ymholiadau yn codi, er enghraifft bod angen i'r Tîm Diogelwch Bwyd gadarnhau eich swydd o fewn y busnes, byddant yn cysylltu â chi.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM