Chwilio'r wefan
English

Datganiadau i'r wasg Rhagfyr 2019

Christmas_cracker

Cinio Nadolig i ddod â hwyl yr ŵyl i bobl ddiamddiffyn y ddinas

Mae Abertawe'n dod ynghyd unwaith eto i ledaenu hwyl yr ŵyl i bobl mewn angen yn ystod digwyddiad Nadoligaidd arbennig.

Play_volunteers-lordmayor

Gwirfoddolwyr gwych yn cael cydnabyddiaeth am eu gwaith

Mae'r Arglwydd Faer wedi diolch i wirfoddolwyr sy'n gwneud gwahaniaeth mawr i fywydau plant ar draws Abertawe am eu hymdrechion.

lifelong_guitar

Dechreuwch y flwyddyn newydd drwy ddysgu sgiliau newydd

Gall oedolion sydd am ddysgu sgiliau newydd neu loywi hen rai gofrestru yn awr ar gyfer amrywiaeth eang o gyrsiau yn Abertawe a gynhelir yn y flwyddyn newydd.

CivicCentreAerial

Canolfan sector cyhoeddus posib newydd i ganol y ddinas: Cyfle i ddweud eich dweud

Gofynnir i drigolion Abertawe am yr hyn yr hoffent ei weld yn cael ei ystyried fwyaf os yw gwasanaethau'r cyngor yn symud o'r Ganolfan Ddinesig i adeilad newydd yng nghanol y ddinas.

JennyWilliamson281119

Cipolwg ar gelf anhysbys yn Oriel Gelf Glynn Vivian

Bu'r rheini sy'n dwlu ar ddirgelwch yn cael cip y tu ôl i'r llenni i weld sut yr ymchwilir i ddarn o gelf anhysbys mewn oriel yn Abertawe.

CatfishAnnounce

Catfish and the Bottlemen i berfformio i gynulleidfa o 20,000 o bobl yn Abertawe

Bydd Parc Singleton Abertawe yn croesawu 20,000 o bobl sy'n dwlu ar gerddoriaeth yr haf nesaf wrth i Catfish and the Bottlemen berfformio ar y llwyfan.

Open2018

Artistiaid o Abertawe i arddangos eu gwaith mewn sioe fawr yn y ddinas

Bydd dros 200 o artistiaid o Abertawe'n arddangos eu gwaith ar y cyd mewn sioe fawr a gynhelir yn Oriel Gelf Glynn Vivian y ddinas o ddydd Sadwrn.

MarketTop10

Marchnad Abertawe: Un o 10 o farchnadoedd gorau Prydain!

Gallai Marchnad Abertawe gael ei henwi'n hoff farchnad Prydain cyn bo hir.

Swansea50_logo

Hanesydd i ddathlu ymgyrch hir Abertawe i gael statws dinas

Bydd cyn-archifydd dinas Abertawe, Dr John Alban, yn rhoi darlith gyhoeddus ar ymgais hir yr ardal i gael statws dinas.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM