Chwilio'r wefan
English
trophy

Enillwyr gwodrau Rho 5 2018

Enillwyr Rho 5 2018 a'u hanesion.

Aaron Cope

Gwobr Ysbrydoledig (20-25 oed) (20-25): Aaron Cope

Mae Aaron yn unigolyn ymroddedig a gweithgar sydd wedi goresgyn dechrau anodd mewn bywyd.

Abdulla Mohammed Khorsand

Gwobr Peter Snadden am Ddysgu a Gwelliant Parhaus Abdulla Mohammed Khorsand

Daeth Abdulla i Abertawe 10 mlynedd yn ôl ac nid oedd ganddo'r un gair o Saesneg.

Bradley Guard

Gwobr Addysg (Hyd at 13 oed): Bradley Guard

Oherwydd effeithiau plentyndod cynnar anhrefnus, mae Bradley wedi cael anhawster mawr wrth geisio mynd i'r ysgol fel plant eraill.

Chloe Houlton

Gwobr Ysbrydoledig (14-19 oed): Chloe Houlton

Mae stori Chloe yn un llawn ysbrydoliaeth ac yn stori am benderfyniad eithriadol i oresgyn anabledd a sicrhau nad yw byth yn rhwystr iddi rhag cyflawni ei huchelgeisiau.

Daniel Barnett

Gwobr Cyflawniad Personol (20-25 oed): Daniel Barnett

Mae Daniel wedi bod yn benderfynol o lwyddo er gwaethaf yr heriau niferus a wynebodd yn ei blentyndod.

Katie Wilkins

Gwobr Cyflawniad Personol (hyd at 13 oed): Katie Wilkins

Mae Katie wedi profi ansefydlogrwydd drwy gydol ei phlentyndod.

Mollie Williams

Gwobr Cyflawniad (14-19 oed): Mollie Williams

Mae Mollie, merch benderfynol a hynod weithgar, wedi llwyddo i wneud cryn dipyn yn ei bywyd hyd yn hyn.

Skye Edgecombe

Gwobr Llysgennad (14-19 oed): Skye Edgecombe

Er gwaethaf cael ei diagnosio â lewcemia yn 2016 a arweiniodd at 10 mis o driniaeth, mae Skye wedi cynnal agwedd gadarnhaol drwy gydol y cyfan ac mae bob amser wedi cael canlyniadau rhagorol yn yr ysgol.

Teejay Davies

Gwobr Llysgennad (hyd at 13 oed): Teejay Davies

Mae Teejay wedi goresgyn nifer o rwystrau i addysg, ond mae ei ysbryd, ei egni a'i ymdrech wedi'i helpu i oresgyn y problemau mae wedi'u hwynebu.

Diamond Project

Gwobr Cyflawniad Grŵp: Dechreuodd Prosiect

Dechreuodd Prosiect Diamond fel sesiwn ragflas undydd i blant hŷn sy'n derbyn gofal er mwyn iddynt ddysgu ychydig mwy am fywyd ym Mhrifysgol Abertawe ac archwilio sut gallai eu diddordebau eu hysbrydoli i chwilio am gyrsiau a gyrfaoedd a fyddai'n gwneud yn fawr o'u diddordebau personol.

Young Adult Carers

Gwobr Grŵp Cymunedol: Young Adult Carers (YAC)

Mae'r grŵp hwn yn cynnwys gofalwyr ifanc a oedd wedi sylweddoli bod gofalwyr ifanc eraill yn Abertawe nad oeddent yn cael eu cydnabod, ac a benderfynodd wneud rhywbeth ynghylch hyn.

Sarah Jones and Bethan Morgan

Gwobr Grŵp Llysgenhadon: Bethan Morgan and Sarah Jones

Mae Bethan a Sarah ill dwy wedi wynebu heriau yn eu bywydau eu hunain. Ond ar ôl i'w ffrind Dylan farw o ganser yn 2015, aethant ati i godi arian er mwyn codi cofeb iddo.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM