Chwilio'r wefan
English
Swansea Council for Voluntary Service

Cyngor Gwasanaeth Gwirfoddol Abertawe

Mae Cyngor Gwasanaeth Gwirfoddol Abertawe'n cefnogi, yn datblygu ac yn cynrychioli sefydliadau gwirfoddol, gwirfoddolwyr a chymunedau ar draws Abertawe.

Mae'n darparu amrywiaeth eang o wybodaeth, cyngor a chefnogaeth ac mae'n cynrychioli barn y sector i'r llywodraeth a'r rhai sy'n llunio polisïau.

Gallant helpu os ydych yn chwilio am gyfleoedd gwirfoddoli yn yr ardal, os hoffech sefydlu grŵp gwirfoddol newydd neu os ydych yn chwilio am gyngor ar ffynonellau ariannu. Gallant helpu hefyd i ddod o hyd i gyfleoedd hyfforddi anffurfiol yn yr ardal.

Cysylltwch â scvs@scvs.org.uk neu defnyddiwch y manylion isod.

Enw:
Cyngor Gwasanaeth Gwirfoddol Abertawe
Cyfeiriad:
Voluntary Action Centre
7 Walter Road
Abertawe
SA1 5NF
United Kingdom
Ffôn:
01792 544000
Ffacs:
01792 544037
Wedi'i bweru gan GOSS iCM