Chwilio'r wefan
English

Alan Carr

Not Again, Alan! 14+

4 Rhag 2020 - 5 Rhag 2020
8.00PM.
Theatr y Grand Abertawe
Theatr y Grand Abertawe Stryd Singleton, Abertawe SA1 3QJ

Tocynnau: £27.00
Buy Tickets Button Welsh

TAITH NEWYDD SBON O'R DU WEDI'I CHYHOEDDI
 

Mae pedair blynedd wedi mynd heibio ers i Alan fynd ar ei daith ddiwethaf, ac yn yr amser hwnnw mae e' wedi profi sawl digwyddiad dramatig! O ddiwrnod ei briodas oedd yn frith o sêr, dod yn anarchydd ar ddamwain, ofni am ei fywyd wrth y ddesg rheoli ffiniau i ddod yn ffermwr amharod, daw tri gair i'r meddwl...Ddim eto, Alan!   

Ymunwch ag Alan ar daith wrth iddo fyfyrio ar yr holl bethau sy'n gwneud ei fywyd yn rhyfedd ac yn rhyfeddol.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM