Chwilio'r wefan
English

Nile Rodgers and CHIC

Mae Orchard Live a Feels Like Summer yn falch o gyflwyno un o enwogion mwyaf y byd cerddoriaeth. 14+.

Nile Rodgers
30 Gorff 2021
4.30PM.
Parc Singleton/Gerddi Botaneg

Tocynnau: £59.06
Buy Tickets Button Welsh
+ Hospitality £140.63
Buy Tickets Button Welsh

Ers sefydlu CHIC ym 1976, mae Rodgers wedi adeiladu catalog digyffelyb o ffefrynnau Mae  ei gydweithrediadau ag artistiaid eiconig fel David Bowie, Diana Ross a Madonna, wedi arwain at werthu dros 500 miliwn o albymau a 75 miliwn o recordiau sengl ar draws y byd. Yn fwy diweddar, mae ei waith gyda Daft Punk, Disclosure, Sam Smith ac artistiaid eraill yn dangos gallu Rodgers i ragori ar bob math o gerddoriaeth, ar draws pob cenhedlaeth. Does dim terfyn i'w fedrusrwydd cerddorol. Does dim amheuaeth mai Nile Rodgers a CHIC, sy'n enwog ar draws y byd am eu perfformiadau awyr agored trydanol mewn gwyliau fel Glastonbury a Coachella, yw'r band parti gorau. Wrth i'w caneuon poblogaidd gan gynnwys 'Everybody Dance', 'Le Freak', a 'Good Times' atseinio ar draws Parc Singelton i rythm gitâr y cyfansoddwr arobryn Rodgers, hwn fydd un o bartïon haf mwyaf cofiadwy Abertawe.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM