Chwilio'r wefan
English

Snow White and the Seven Dwarfs

Gyda thros 30,000 o bobl yn gwylio pantomeim Theatr y Grand Abertawe bob Nadolig, nid yw byth yn rhy gynnar i brynu tocyn ar gyfer sioe'r flwyddyn nesaf!

Snow
11 Rhag 2020 - 10 Ion 2021
7.00PM.
Theatr y Grand Abertawe
Stryd Singleton, Abertawe SA1 3QJ

Mae Snow White And The Seven Dwarfs yn symud i 2021! Byddwn yn cysylltu â phawb sydd eisoes â thocynnau ac sydd wedi cadw lle'n fuan i symud i'r dyddiadau newydd yn 2021/22. Gweler y manylion isod ynghylch dyddiad newydd eich archeb. Os ydych yn hapus â'r dyddiad hwn, does dim angen i chi wneud unrhyw beth ar hyn o bryd. Os nad yw'r dyddiad newydd yn addas, e-bostiwch ein swyddfa docynnau yn CadwLleGrand.Abertawe@abertawe.gov.uk a bydd ein tîm yn gallu cynnig dyddiad neu opsiynau amgen i chi.

Rydym yn diolch i chi am eich amynedd a'ch cefnogaeth yn ystod y cyfnod hwn, tra bod ein drysau ar gau.

Gyda thros 10,000 o seddi eisoes wedi'u harchebu ar gyfer y pantomeim, bydd tîm ein swyddfa docynnau yn cysylltu â deiliaid tocynnau dros yr ychydig wythnosau nesaf gyda manylion y dyddiad newydd yn ogystal â'r opsiynau sydd ar gael iddynt.

Daw Snow White and the Seven Dwarfs yn fyw ar y llwyfan gyda sioe llawn comedi, caneuon anhygoel, dawnsfeydd, gwisgoedd gwych a setiau syfrdanol. Gyda drych hudol, saith corrach cyfeillgar, tywysoges dlos, tywysog golygus a chyfranogiad gan y gynulleidfa hefyd, byddwn yn trechu'r Frenhines Ddrwg ac yn sicrhau bod cariad yn ennill y dydd yn y perfformiad Nadoligaidd hwn i bob oedran.

Drych, drych ar y wal, nid oes unrhyw bantomeim sydd cystal!

British Sign Language   Dehongliad Iaith Arwyddion Prydain Dydd Mawrth 14 Rhagfyr 2:00 PM, Dydd Iau 16 Rhagfyr 7:00 PM
Relaxed Performance   Perfformiad Hamddenol Dydd Llun 20 Rhagfyr 1.00 PM

Dyddiad Gwreiddiol 2020/2021

Trosglwyddo archebion cyfredol i:

Dydd Gwener 11 Rhagfyr 2020 7:00 PM

Dydd Gwener 10 Rhag 2021 7:00 PM

Dydd Sadwrn 12 Rhagfyr 2020 2:00 PM & 7:00 PM

Dydd Sadwrn 11 Rhag 2021 2:00 PM & 7:00 PM

Dydd Sul 13 Rhagfyr 2020 1:00 PM & 5:00 PM           

Dydd Sul 12 Rhag 2021 1:00 PM & 5:00 PM

Dydd Llun 14 Rhagfyr 2020 DIM PERFFORMIAD      

Dydd Llun 13 Rhag 2021 DIM PERFFORMIAD

Dydd Mawrth 15 Rhagfyr 2020 2:00 PM & 7:00 PM         

Dydd Mawrth 14 Rhag 20212:00 PM (DIAP) & 7:00 PM

Dydd Mercher 16 Rhagfyr 2020 2:00 PM & 7:00 PM   

Dydd Mercher 15 Rhag 2021 2:00 PM (DC) & 7:00 PM

Dydd Iau 17 Rhagfyr 2020 2:00 PM & 7:00 PM        

Dydd Iau 16 Rhag 2021 2:00 PM & 7:00 PM (DIAP)

Dydd Gwener 18 Rhagfyr 2020 DIM PERFFORMIAD   

Dydd Gwener 17 Rhag 2021 DIM PERFFORMIAD

Dydd Sadwrn 19 Rhagfyr 2020 2:00 PM & 7:00 PM

Dydd Sadwrn 18 Rhag 2021 2:00 PM & 7:00 PM

Dydd Sul 20 Rhagfyr 2020 1:00 PM & 5:00 PM

Dydd Sul 19 Rhag  2021 1:00 PM & 5:00 PM

 

Dydd Llun 20 Rhag  2021 1:00 PM (PH) & 5:00 PM

Dydd Llun 21 Rhagfyr 2020 1:00 PM & 5:00 PM

Dydd Mawrth 21 Rhag  2021 1:00 PM & 5:00 PM

Dydd Mawrth 22 Rhagfyr 2020 1:00 PM & 5:00 PM

Dydd Mercher 22 Rhag 2021 1:00 PM & 5:00 PM

Dydd Mercher 23 Rhagfyr 2020 1:00 PM & 5:00 PM

Dydd Iau 23 Rhag 2021 1:00 PM & 5:00 PM

Dydd Iau 24 Rhagfyr 2020 1:00 PM & 5:00 PM

Dydd Gwener 24 Rhagfyr 2021 1:00 PM & 5:00 PM

Dydd Gwener 25 Rhagfyr 2020 DIM PERFFORMIAD

Dydd Sadwrn 25 Rhag 2021 DIM PERFFORMIAD

Dydd Sadwrn 26 Rhagfyr 2020 1:00 PM & 5:00 PM

Dydd Sul 26 Rhag 2021 1:00 PM & 5:00 PM

Dydd Sul 27 Rhagfyr 2020 1:00 PM & 5:00 PM

Dydd Llun 27 Rhag  2021 1:00 PM & 5:00 PM

Dydd Llun 28 Rhagfyr 2020 1:00 PM & 5:00 PM

Dydd Mawrth 28 Rhag  2021 1:00 PM & 5:00 PM

Dydd Mawrth 29 Rhagfyr 2020 1:00 PM & 5:00 PM

Dydd Mercher 29 Rhag 2021 1:00 PM & 5:00 PM

Dydd Mercher 30 Rhagfyr 2020 1:00 PM & 5:00 PM

Dydd Iau 30 Rhag  2021 1:00 PM & 5:00 PM

Dydd Iau 31 Rhagfyr 2020 1:00 PM & 5:00 PM

Dydd Gwener 31 Rhag  2021 1:00 PM & 5:00 PM

Dydd Gwener 1 Ionawr 2021 DIM PERFFORMIAD

Dydd Sadwrn 1 Ion 2022 DIM PERFFORMIAD

Dydd Sadwrn 2 Ionawr 2021 2:00 PM & 7:00 PM

Dydd Sul 2 Ion  2022 1:00 PM & 5:00 PM

Bydd ein Swyddfa Docynnau yn cysylltu â chi os oes gennych docynnau ar gyfer unrhyw berfformiad ar ôl 3 Ionawr.

Dehongliad Iaith Arwyddion Prydain Dydd Mawrth 14 Rhagfyr 2:00 PM, Dydd Iau 16 Rhagfyr 7:00 PM
Perfformiadau â Disgrifiad Clywedol Dydd Mercher 15 Rhagfyr 2:00 PM
Perfformiad Hamddenol Dydd Llun 20 Rhagfyr 1.00 PM 

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM