Chwilio'r wefan
English

The Hollies [CHANSLO]

Un o fandiau mwyaf poblogaidd Prydain yw The Hollies.

The Hollies
24 Hyd 2020
7.30PM.
Theatr y Grand Abertawe
Stryd Singleton, Abertawe, SA1 3QJ

Mae harmonïau gwych ac adnabyddus a chaneuon ardderchog, niferus a chofiadwy The Hollies wedi sicrhau hirhoedledd un o'r bandiau gorau a ddaeth o chwildro roc Prydeinig y 1960au cynnar - cyfnod pan ddechreuodd gerddoriaeth Brydeinig ddylanwadu ar y byd.

Mae'r band wedi ysgrifennu rhai o'r caneuon mwyaf poblogaidd: The Air That I Breathe, Long Cool Woman (In a Black Dress) a gyrhaeddodd brig y siartiau yn America, Bus Stop, I'm Alive, Carrie Anne, y gân emosiynol He Ain't Heavy, He's My Brother...a llawer mwy.

Mae The Hollies yn ymfalchïo yn eu teithiau theatr. Nid oes angen act cynorthwyol oherwydd y gall eu perfformiad ar y llwyfan bara dros ddwy awr. Nid yw'r band erioed wedi chwalu ac mae wedi teithio ar draws Prydain a'r byd bob blwyddyn ers 1963.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM