Chwilio'r wefan
English

Tim Vine is Plastic Elvis

Teyrnged unigryw i un o enwogion mwyaf y byd. 12+.

Tim Vine
4 Chwef 2021
7.30PM.
Theatr y Grand Abertawe
Stryd Singleton, Abertawe SA1 3QJ

Tocynnau: £28.00
Buy Tickets Button Welsh

Mae'r sioe y gwerthwyd pob tocyn ar ei chyfer yn ystod Gŵyl Caeredin bellach ar daith! Dewch i deimlo'r cyffro wrth i Plastic Elvis gyrraedd y llwyfan gyda chefnogaeth ei fand pum aelod, The High Noon Band. Bydd yn siglo, yn fflyrtan, yn ceisio rheoli ei wallt ac yn y pen draw yn torri'ch calon. Dewch i ymuno a chanu rhai o ganeuon gorau'r Brenin yn ystod noson llawn roc a rôl.

Gyda chefnogaeth gan y gwesteion arbennig John Archer fel Big Buddy Holly a'r cyfansoddwr enwog David Martin.

Bydd y sioe hon yn cynnwys symudiadau nad yw Plastic Elvis ei hun yn eu disgwyl.

"Roeddwn i yno. Dyna'r cyfan rwy'n ei wybod." - Cefnogwr Plastic Elvis
"Roeddwn i'n gaeth i'r sioe, o'r ffanffer agoriadol i'r diweddglo emosiynol." - Cefnogwr arall

Sylwer nad sioe gomedi digrifwr ar ei draed yw hon.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM