Toglo gwelededd dewislen symudol

Swyddi Gofal Cymdeithasol

Swyddi a gyrfaoedd sy'n werth eu gwneud sy'n wirioneddol bwysig ac sy'n rhoi cyfle i chi wneud gwahaniaeth i fywydau pobl o bob oed ledled Abertawe.

Lady laughing with a carer

Man looking up at carer
Yng Nghyngor Abertawe rydym yn falch o'n gweithlu gofal cymdeithasol a phopeth y maent yn ei wneud ac mae ein cynnig yn cynnwys cyfleoedd i weithio'n hyblyg, cynllun pensiwn, hyfforddiant a llawer mwy.

Gallai eich profiadau bywyd a'ch angerdd i ofalu am bobl a'u helpu i gael y bywyd gorau posib eich helpu i ddod o hyd i swydd nawr.

Yr hyn sy'n bwysig i ni fel gwasanaeth gofalgar a chefnogol yw eich agwedd a faint rydych chi am ofalu ac yn gyfnewid am hynny, byddwn ni'n gofalu amdanoch chi a'ch gyrfa.

Gweler yr hysbysebion rôl isod i weld beth sydd ar gael. Mae gan bob un fanylion cyswllt rhywun y gallwch chi ei e-bostio neu ei ffonio i ddarganfod mwy.

Gweithiwr Cymdeithasol (dyddiad cau: 18/08/22)

Gradd 8, £33,486 y flwyddyn (newydd gymhwyso), Gradd 9, £34,373 - £38,553 y flwyddyn. Yn Abertawe credwn mai ein gweithlu yw ein hased mwyaf a byddwn yn sicrhau bod gennych y gefnogaeth gywir a'r amgylchedd gwaith cadarnhaol i ddarparu gofal cymdeithasol rhagorol i blant, pobl ifanc a theuluoedd.

Swyddog Gofal Plant Preswyl (dyddiad cau: 29/07/22)

£22,129 - £24,920 y flwyddyn. Mae'r Cyngor yn gobeithio datblygu gwasanaethau gofal preswyl newydd i blant a phobl ifanc yn Abertawe. Bydd y gwasanaethau fel arfer yn cefnogi pobl ifanc rhwng 10 a 18 oed sy'n arddangos ymddygiad heriol a/neu sydd wedi profi trawma, esgeulustod a cham-drin. Rydym wedi ymrwymo i helpu'r bobl ifanc i gyrraedd eu potensial llawn a mwynhau dyfodol disglair.

Aseswyr Annibynnol Lles Gorau a meddygon adran 12

Mae Cyngor Abertawe yn chwilio am Aseswyr Lles Gorau Annibynnol a meddygon adran 12 i gwblhau asesiadau ar gyfer y Tîm Diogelu rhag Colli Rhyddid. Byddech yn gweithio ar sail hunangyflogedig a byddwn yn talu ffi asesu o £150 i chi am aseswyr lles gorau i gwblhau'r Ffurflen 3 a £180 i feddygon adran 12 gwblhau'r Ffurflen 3a a 4. Nid ydym yn talu milltiroedd.

Prentis Gweithiwr Cymorth Dydd (dyddiad cau: 05/07/22)

£13,775 (pro-rata) yn y flwyddyn 1af, £17,250 (pro-rata) yn yr 2il flwyddyn. Mae Gwasanaeth Dydd Ty Waunarlwydd yn chwilio am brentis deinamig, brwdfrydig a brwdfrydig i weithio'n Weithiwr Cymorth Dydd yn gweithio o fewn ein tîm yn cynnig gwasanaeth o safon i bobl hŷn.

Uwch Ymarferydd Gwaith Cymdeithasol (dyddiad cau: 09/08/22)

£39,571 - £41,591 y flwyddyn. Yn Abertawe credwn mai ein gweithlu yw ein hased mwyaf a byddwn yn sicrhau bod gennych y gefnogaeth gywir ac amgylchedd gwaith cadarnhaol i ddarparu gofal cymdeithasol rhagorol i blant, pobl ifanc a theuluoedd.

Swyddog Gofal Preswyl Hyblyg Cyflenwi (dyddiad cau: 30/06/22)

£22,129 - £24,920 y flwyddyn (pro rata.) Bydd gofyn i chi gefnogi oedolion sydd ag anabledd dysgu, angen iechyd meddwl neu berson hŷn yn seiliedig ar eu hanghenion unigol mewn amrywiaeth o leoliadau megis preswyl, gwasanaethau dydd a chludiant.

Cynorthwyydd Cegin Cyflenwi (dyddiad cau: 30/06/22)

£19,264 y flwyddyn (pro rata) Bydd gofyn i chi gefnogi oedolion sydd ag anabledd dysgu, angen iechyd meddwl neu berson hŷn yn seiliedig ar eu hanghenion unigol mewn amrywiaeth o leoliadau megis preswyl, gwasanaethau dydd a chludiant.

Gweithiwr Domestig Cyflenwi (dyddiad cau: 30/06/22)

£18,887 y flwyddyn (pro rata.) Bydd gofyn i chi gefnogi oedolion sydd ag anabledd dysgu, angen iechyd meddwl neu berson hŷn yn seiliedig ar eu hanghenion unigol mewn amrywiaeth o leoliadau megis preswyl, gwasanaethau dydd a chludiant.

Cynorthwyydd Gofal Nos/Domestig Cyflenwi (dyddiad cau: 30/06/22)

£20,444 - £21,269 y flwyddyn (pro rata). Bydd gofyn i chi gefnogi oedolion sydd ag anabledd dysgu, angen iechyd meddwl neu berson hŷn yn seiliedig ar eu hanghenion unigol mewn amrywiaeth o leoliadau megis preswyl, gwasanaethau dydd a chludiant.

Gweithiwr Cymdeithasol (dyddiad cau: 06/07/22)

Gradd 8, £30,095 - £33,486 y flwyddyn (newydd gymhwyso), Gradd 9, £34,373 - £38,553 y flwyddyn. Ar hyn o bryd mae gennym swydd wag ar gyfer 1 Gweithiwr Cymdeithasol llawn amser yn y Pwynt Cyswllt Sengl (SPOC) ar gyfer Gwasanaethau Plant a Theuluoedd.

Maethu

Os hoffech wybod mwy am faethu yn Abertawe, siaradwch â ni - ni yw Maethu Cymru Abertawe.
Close Dewis iaith