Toglo gwelededd dewislen symudol

Teithio Llesol: Pont y Cob Road - cyfle i ddweud eich dweud

Dywedwch wrthym beth rydych chi'n ei feddwl am wella'r llwybr pwysig hwn a'i wneud yn fwy diogel i gerddwyr a beicwyr.

Rydym ni, mewn partneriaeth â Thrafnidiaeth Cymru a Llywodraeth Cymru, yn cynnal ymgynghoriad cyhoeddus i wella cyfleusterau teithio llesol (cerdded a beicio) rhwng Casllwchwr y Thre-gŵyr.

Diben yr ymgynghoriad hwn yw'ch hysbysu ynghylch y cynigion i wella profiadau i bobl sy'n cerdded a beicio ar hyd Pont y Cob Road a Culfor Road, a gwahodd eich adborth arnynt.

Caiff y ddwy ffordd eu cynnwys ar y Map Rhwydwaith Teithio Llesol cyfredol. Darparwyd cyllid yn flaenorol gan Lywodraeth Cymru i alluogi dichonolrwydd a dyluniad llwybr cerdded a beicio dau gilomedr o hyd.

Isod ceir rhai cynigion ac arolwg byr. 

Gwelliannau i gyfleusterau beicio a cherdded ar Pont y Cob Road (PDF) [1MB]

Llenwch yr arolwg ar-lein

Dyddiad cau: 11.59pm, 2 Rhagfyr 2022

Sylwer: cynhelir yr ymgynghoriad hwn gan bartner datblygu'r prosiect, Arcadis.

Close Dewis iaith