Toglo gwelededd dewislen symudol

Ymgynghoriad cyn cyflwyno cais cynllunio ar gyfer Safle Tirlenwi Tir John

Cyfle i fynegi'ch barn: ymgynghoriad cyn cyflwyno cais am ganiatâd cynllunio ar gyfer fferm solar ar Safle Tirlenwi Tir John.

Os oes angen yr arolwg hwn arnoch mewn fformat arall e.e. print bras, e-bostiwch tirjohnsolar@wsp.com

Mae WSP ar ran Cyngor Abertawe wedi paratoi cais cynllunio ar gyfer adeiladu fferm ffotofoltäig solar (PV) 3 Megawat (MW) ar Safle Tirlenwi Tir John.

Cyn cyflwyno'r cais, hoffem gael eich barn am y datblygiad arfaethedig.

Mae angen eich sylwadau arnom erbyn 29 Ebrill 2022. Os hoffech wneud sylw am y datblygiad arfaethedig hwn, e-bostiwch tirjohnsolar@wsp.com, neu gallwch ysgrifennu at Gavin Lewis, WSP in the UK, 1 Cwr y Ddinas, Stryd Tyndall, Caerdydd CF10 4BZ

Dogfennau cynllunio

Ffurflen cais cynllunio (a chynlluniau a lluniadau ategol)

Tir John fferm solar ffurflen cais cynllunio (PDF) [234KB]

Tir John solar farm - Site Layout Plan (PDF) [1MB]

Tir John solar farm - Planning Red Line Boundary (PDF) [1MB]

Tir John solar farm - Indicative Cross Section of Solar Panels (PDF) [272KB]

Datganiad Dylunio a Mynediad Cynllunio

Tir John fferm solar Datganiad Dylunio a Mynediad Cynllunio (PDF) [6MB]

 

Adroddiadau technegol: