Toglo gwelededd dewislen symudol

Gwybodaeth i rieni pobl ifanc sy'n trosglwyddo i'r Gwasanaethau i Oedolion

Trosglwyddo yw'r broses lle mae pobl ifanc ag anableddau'n symud o'r Gwasanaethau i Blant i'r Gwasanaethau i Oedolion.

Tîm Pontio'r Gwasanaethau Oedolion yw'r man cyswllt cyntaf. Maent yn rhan o'r Tîm Cefnogi Cymunedol, tîm anableddau dysgu arbenigol sy'n darparu amrywiaeth o gefnogaeth i oedolion sydd ag anableddau dysgu yn Abertawe.

Wrth i'ch plentyn droi'n oedolyn bydd y Tîm Anableddau Plant yn hysbysu Tîm Pontio'r Gwasanaethau Oedolion am eich plentyn a'i anghenion. Yn ddibynnol ar lefel yr angen gall hyn ddigwydd mor gynnar â 14 oed ond ni ddylai ddigwydd yn hwyrach nag 17 oed. Mae mwy o fanylion am y broses hon ar gael gan eich gweithiwr cymdeithasol.

Bydd Tîm Pontio'r Gwasanaethau Oedolion yn asesu anghenion eich plentyn yn y dyfodol a bydd cynllun gofal yn cael ei lunio a fydd yn nodi'r gwasanaethau y bydd y plentyn yn eu derbyn, a'r hyn y byddant yn ei gyflawni.

Arweiniad i wasanaethau - pobl ifanc sy'n trosglwyddo

Mae'r Gwasanaethau Cymdeithasol hefyd wedi llunio llyfryn gwybodaeth i pobl ifanc sy'n trosglwyddo.  Gellir cael mynediad i'r rhan fwyaf o'r gwasanaethau yn yr arweiniad hwn drwy asesiad gan Dîm Pontio'r Gwasanaethau Oedolion. Darperir manylion ar gyfer gwasanaethau mynediad agored.

Arweiniad i wasanaethau - ifanc sy'n trosglwyddo i'r Gwasanaethau i Oedolion (PDF) [194KB]

 

Close Dewis iaith