Chwilio'r wefan
English

Coronafeirws - undeb credyd

Cefnogaeth ar gael.

Undeb Credyd Celtic

Gwefan: https://celticcreditunion.co.uk/

Mae gan Undeb Credyd Celtic broses codi arian ar gyfer trydydd parti a enwebwyd yn eu canghennau sydd ar agor o hyd.

Oriau agor diwygiedig: https://celticcreditunion.co.uk/coronavirus-update-revised-opening-hours/

(Sylwer, dros yr ŵyl banc nesaf, y bydd swyddfeydd Undeb Credyd Celtic yn cau am 2.30pm ddydd Iau 7 Mai ac yn ailagor am 9.30am ddydd Llun 11 Mai).

Gall aelodau hefyd gysylltu â CCU dros y ffôn a gofyn i arian gael ei drosglwyddo i aelod CCU arall, neu i gyfrif banc, neu gael ei lanlwytho i gerdyn debyd rhagdaledig Cyfrif Newid.

Ffôn: 0333 006 3002

Gall aelodau sydd â cherdyn debyd rhagdaledig Cyfrif Newid hefyd godi arian parod yn y Swyddfa Bost.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM