Chwilio'r wefan
English
Information

Coronafeirws: y diweddaraf am barcio a chludiant cyhoeddus

Gwybodaeth am y newidiadau i'r gwasanaethau parcio a chludiant cyhoeddus mewn perthynas â coronafeirws.

Meysydd parcio

Gall ceir parcio am ddim yng nghanol dinas Abertawe ar hyn o bryd. Mae hwn er lles gweithwyr allweddol a'r rheini sydd angen ymweld â chanol y ddinas i wneud eu siopa. 

Mae meysydd parcio Dewi Sant, y Cwadrant, Langland, Caswell, Bae Bracelet a Phorth Einon ar gau nes clywir yn wahanol.

 

Parcio a Theithio

Mae'r gwasanaethau Parcio a Theithio wedi'u hatal nes clywir yn wahanol.

 

Gwybodaeth am fysus

O ddydd Llun 6 Ebrill 2020 caiff yr holl weithrediadau coetsys o Abertawe gan gwmni National Express eu hatal nes clywir yn wahanol. 

Mae Gorsaf Fysus Dinas Abertawe bellach ar gael nes clywir yn wahanol. 

Bydd yr holl fysus lleol yn gadael o Sgwâr y Santes Fair a Caer Street. Bydd coetsys rhwng dinasoedd yn gadael o Wellington Street. 

Bydd gweithredwyr bysus hefyd yn cyflwyno amserlenni wedi'u lleihau:

PDF Document Rhestr o'r holl wasanaethau bysus o 1 Ebrill - gwasanaeth, llwybr, amlder a chysylltiadau (PDF, 552KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Word Document Bysus sy'n rhedeg o 30 Mawrth - cyrchfannau a mannau casglu yng nghanol y ddinas (Word, 8KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Word Document Gwasanaethau bysus Abertawe o 30 Mawrth 2020 (gwasanaethau dan gontract) (Word, 16KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Gellir gweld manylion llawn yma:

Gellir dod o hyd i'r dolenni ar gyfer gweithredwyr eraill ar wefan Traveline Cymru: https://www.traveline.cymru/coronavirus/#h_520819179109891585155595882

Mae gwasanaeth Traveline Cymru hefyd ar gael dros y ffôn am ddim er mwyn darparu gwybodaeth a chyngor ar sut i deithio o amgylch Cymru yn ystod y sefyllfa ddigynsail hon: 0800 464 0000.

Bus stops in Swansea (coronavirus)

Wedi'i bweru gan GOSS iCM