Toglo gwelededd dewislen symudol

Ymgynghoriad Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg 2022 / 2032

Mae adran 84 o Ddeddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdod lleol baratoi Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg (CSCA).

Rhaid i Gyngor Abertawe gyflwyno'r Cynllun deng mlynedd cyntaf i Weinidogion Cymru i'w gymeradwyo erbyn 31 Ionawr 2022 fan bellaf.

Rhaid i'r CSCA gynnwys cynigion yr awdurdod lleol ar sut y bydd yn cyflwani ei swyddogaethau addysg i wella cynllunio darpariaeth addysg drwy gyfrwng y Gymraeg, gwella safonau addysg cyfrwng Cymraeg ac addysgu'r Gymraeg, ein targedau ar gyfer gwella cynllunio'r ddapariaeth addysg cyfrwng Cymraeg ac ar gyfer gwella safonau'r addysg honno ac addysgu'r Gymraeg.

Gellir gweld copi drafft o'r CSCA i'w lawrlwytho tua gwaelod y dudalen hon ynghyd a chopi o'r ffurflen ymateb i'r ymgynghoriad. Mae ffurflen ymateb arlein ar gael yma: Ymgynghoriad Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg 2022 / 2032

Mae'r cyfnod ymghyghori statudol yn rhedeg o ddydd Llun 27 Medi 2021 i ddydd Llun 22 Tachwedd 2021 (5.00pm).