Chwilio'r wefan
English
laptop

Cwcis

Sut rydym yn defnyddio cwcis

Rydym yn defnyddio nifer o gwcis gwahanol ar ein gwefan. Os nad ydych yn gwybod yr hyn yw cais, neu sut i'w rheoli neu eu dileu, dylech fynd i'r wefan ganlynol www.aboutcookies.org i gael arweiniad manwl.

Mae'r tabl canlynol yn disgrifio'r cwcis rydym yn eu defnyddio ar y wefan hon a'r hyn rydym yn eu defnyddio ar ei gyfer. Ar hyn o bryd, rydym yn gweithredu polisi 'caniatad dealledig' sy'n golygu ein bod yn tybio eich bod yn hapus a'r defydd.

Os nad ydych yn hapus, dylech naill ai peidio a defnyddio'r wefan hon, neu dylech ddileu'r cwcis ar ol ymweld a'r wefan, neu dylech ddefnyddio'r wefan drwy ddefnyddio gosodiad delwedd anhysbys eich porwr (a elwir yn 'Incognito' yn Chrome, 'InPrivate' ar gyfer Internet Explorer, 'Private Browsing' yn Firefox a Safari etc).

Dyma restr o'r prif gwcis a osodir ar wefan y cyngor, a beth yw diben pob un:

EnwDiben
Session Cookies

We use session cookies (clientvars) to remember your log-in for you. These we deem strictly necessary to the working of the website. If these are disabled then various functionality on the site will be broken.

CFID - expires when the browsing session ends
CFTOKEN - expires when the browsing session ends
JSESSIONID - expires when the browsing session ends

More information on session cookies and what they are used for can be found at: http://www.allaboutcookies.org/cookies/session-cookies-used-for.htmlYn agor mewn ffenest newydd

SOCITM

Essential to run the anonymous socitm.govmetric.com customer satisfaction survey.

ASP.NET_SessionId  - Used by Microsoft .NET-based sites to maintain an anonymized user session by the server. This cookie expires at the end of a browsing session.

Polls

This cookie can be found on pages that display a poll that you may wish to vote on. For each poll voted on there will be a cookie whose name is "PollTimeout-<pollid>" where pollid is the poll just voted. If you do not want this cookie to be placed you should not vote on a poll. If you do the cookie will expire after one day.

Google Analytics

We use this to understand how the site is being used in order to improve the user experience. User data is all anonymous and we don't allow Google to use or share our analytics data.

Google Analytics sets the following cookies:

_utma  -determines the number of unique visitors to the site and expires after 2 years
_utmb - this works with _utmc to calculate the average length of time you spend on our site and expires after 30 minutes
_utmc  - this works with _utmb to calculate when you close your browser and expires when you close your browser
_utmz - provides information about how you reached the site (eg from another website or a search engine) and expires after 6 months
ga_nextpage_params - stores data to be sent to Google on the next page you request and expireswhen you close your browser

More information on how to reject or delete these can be found at: http://www.google.com/intl/en/privacypolicy.htmlYn agor mewn ffenest newydd

AddThis
  

AddThis is a social sharing tool that allows you to share the site content on social media or by email. It tracks interactions with the embedded sharing buttons and monitor usage. The AddThis privacy policy states that you may opt out of collection at any time via the Oracle Data Cloud opt-out

Oracle does not allow AddThis data to be used for employment, credit, healthcare, or insurance eligibility purposes.

_atuvs - Used by AddThis sharing widget to show the share count of an article on the client side in order to make sure the user sees the updated count if they share a page and return to it before the share count cache is updated. Expires after 36 mins.

_atuvc - Used by AddThis sharing widget to show the share count of an article on the client side in order to make sure the user sees the updated count if they share a page and return to it before the share count cache is updated. Expires after 1 year

 uvc - Tracks how often a user interacts with AddThis and expires after 1 year.

Baner hysbysebu

CAN yw rhywdwaith hysbysebu'r Cyngor, sef yr enw masnachol ar gyfer CAN Digital Solutions Limited. Mae CAN yn dod o hyd i hysbysebion digidol cymdeithasol gyfrifol fel partner unigryw i'r awdurdodau lleol.

Edrychwch ar bolisi preifatrwydd CANYn agor mewn ffenest newydd i weld sut mae CAN yn defyddio cwcis.

Tracio e-bost

Rydym yn tracio rhai e-byst unigol i ddeall a yw'r defnyddiwr wedi agor a chlicio ar yr e-bost. Rydym yn defnyddio'r wybodaeth hon i ddeall cyfraddau agor a chlicio ar ein e-byst i geisio'u gwella nhw. Os ydych am fod yn siwr nad yw eich e-byst yn cael eu tracio, dylech gael eich eithrio o e-byst y cyngor drwy glicio ar y ddolen datdanysgrifio ar waelod un o'r e-byst hyn.

Dolenni i Wefannau Defnyddiol Eraill

Gall ein gwefan gynnwys dolenni i wefannau eraill o ddiddordeb. Fodd bynnag, unwaith y byddwch wedi dilyn y dolenni hyn i adael ein gwefan, dylech nodi nad oes gennym reolaeth dros wefannau eraill. Felly, ni allwn fod yn gyfrifol am warchod unrhyw wybodaeth rydych yn ei rhoi wrth ymweld a gwefannau o'r fath ac nid yw gwefannau o'r fath yn cael eu rheoli gan y datganiad preifatrwydd hwn. Dylech fod yn ofalus ac edrych ar y datganiad preifatrwydd sy'n berthnasol i'r wefan dan sylw.

Botymau Cymdeithasol

Ar ein tudalennau, fe welwch 'fotymau cymdeithasol'. Mae hyn yn galluogi defnyddwyr i rannu neu lyfrnodi tudalennau'r we. Mae botymau ar gyfer y canlynol: Twitter, Google +1, 'Hoffi' ar Facebook ac eraill. Er mwyn rhoi'r botymau hyn ar waith, a'u cysylltu a'r rhwydweithiau cymdeithasol perthnasol a gwefannau allanol, ceir sgriptiau o barthau y tu allan i gyngor Abertawe. Dylech fod yn ymwybodol bod y gwefannau hyn yn debygol o fod yn casglu gwybodaeth am yr hyn rydych yn ei wneud ar y rhyngrwyd, gan gynnwys ar safle Cyngor Abertawe. Os ydych yn clicio ar unrhyw un o'r botymau hyn, bydd y gwefannau hyn yn cofrestru'r weithred honno a gallai ddefnyddio'r wybodaeth honno. Mewn rhai achosion, bydd y gwefannau hyn yn cofrestru'r ffaith eich bod yn ymweld a gwefan Cyngor Abertawe, a'r tudalennau penodol rydych chi'n ymweld a nhw, hyd yn oed os nad ydych yn clicio ar y botwm os ydych wedi mewngofnodi ar eu gwasanaethau, megis Gwgl a Facebook. Dylech wirio polisiau perthnasol pob un o'r gwefannau hyn i weld yn union sut maent yn defnyddio eich gwybodaeth a chael gwybod sut i dynnu'n ol, neu ddileu gwybodaeth o'r fath.

Gwasanaethau gwe allanol

Rydym yn defnyddio nifer o wasanaethau gwefannau allanol ar wefan Cyngor Abertawe, yn bennaf i arddangos cynnwys o fewn ein gwe-dudalennau. Er enghraifft, i ddangos delweddau rydym yn aml yn defnyddio Flickr, i ddangos sioeau sleid, weithiau rydym yn defnyddio SlideShare; i ddangos fideos, weithiau rydym yn defnyddio Vimeo ac YouTube. Nid yw hon yn rhestr drwyadl na chyflawn o'r gwasanaethau rydym yn eu defnyddio, neu efallai y byddwn yn eu defnyddio yn y dyfodol, wrth fewnosod cynnwys, ond rhain yw'r rhai mwyaf cyffredin. Fel gyda'r botymau cymdeithasol, ni allwn atal y gwefannau hyn, na pharthau allanol, rhag casglu gwybodaeth ar eich defnydd o'r cynnwys hwn sydd wedi'i fewnosod. Os nad ydych wedi mewngofnodi ar y gwasanaethau allanol hyn, ni fyddant yn gwybod pwy ydych chi, ond mae'n debygol y byddant yn casglu gwybodaeth defnydd anhysbys e.e. nifer yr ymweliadau, nifer y troeon, llwytho etc.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM