Toglo gwelededd dewislen symudol

Croesewir gohebiaeth yn y Gymraeg

Croesewir gohebiaeth yn y Gymraeg a byddwn yn ymdrin â gohebiaeth Gymraeg a Saesneg i'r un safonau ac amserlenni.

We welcome correspondence in Welsh and will deal with Welsh and English correspondence to the same standards and timescales.

Mae gen i hawl

Gyda ni, mae gennych chi hawl i:

With us, you have the right to:

Dogfennau yn Gymraeg - documents in Welsh 

Ffurflenni yn Gymraeg - leaflets in Welsh

Gwefannau yn Gymraeg - websites in Welsh 

Negeseuon cyfryngau cymdeithasol yn Gymraeg - social media messages in Welsh

Arwyddion yn Gymraeg - signs in Welsh

Gwneud cais am swydd yn Gymraeg - apply for a job in Welsh

Peiriannau hunanwasanaeth yn Gymraeg - self service machine in Welsh

Defnyddio'r Gymraeg mewn derbynfa - speak Welsh in a reception

Llythyrau ac e-bost yn Gymraeg - letters and emails in Welsh 

Defnyddio'r Gymraeg ar y ffôn - use Welsh on the phone

Close Dewis iaith