Chwilio'r wefan
English

Adolygiad Perfformiad Blynyddol

Hunanasesiad y cyngor ar ei berfformiad wrth gyflwyno blaenoriaethau a amlinellir yng Nghynllun Gwella Corfforaethol 2017-18 yw Adolygiad Perfformiad Blynyddol 2017-18.

Mae Llywodraeth Cymru'n gofyn i bob cyngor gyhoeddi ei gynlluniau i wella'r hyn mae'n ei wneud a sut mae'n ei wneud.

Ein Hadolygiad Perfformiad Blynyddol presennol 

PDF Document Adolygiad Perfformiad Blynyddol 2017-18. (PDF, 1MB)Yn agor mewn ffenest newydd

Ein cymhariaeth bresennol yn erbyn cyfartaledd Cymru ar gyfer 2017-18

Fy nghyngor lleolYn agor mewn ffenest newydd

Adroddiad Gwella Blynyddol: 2017-18 - Dinas a Sir Abertawe

Mae Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009 (y Mesur) yn ei wneud yn orfodol i'r Archwilydd Cyffredinol ymgymryd ag asesiad blynyddol blaengar o welliant a chyhoeddi adroddiad gwella blynyddol ar gyfer pob awdurdod yng Nghymru. Mae'r Adroddiad Gwella Blynyddol yn pennu dyletswyddau'r Archwilydd Cyffredinol o dan adran 24 y Mesur, gan grynhoi ei archwiliad a'i waith asesu mewn adroddiad gwella blynyddol ar gyfer pob awdurdod.

PDF Document Adroddiad Gwella Blynyddol 2017-18. (PDF, 561KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu gwestiynau, ffoniwch y tîm Perfformiad a Chyflwyno ar 01792 636852 neu e-bostiwch improvement@swansea.gov.uk.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM