Toglo gwelededd dewislen symudol

Gwerth £25,000 o grantiau ar gael i Men's Sheds y ddinas

Unwaith eto, mae Cyngor Abertawe'n cefnogi Men's Sheds ar draws y ddinas drwy sicrhau bod £25,000 ar gael i gefnogi siediau presennol a datblygiad rhai newydd.

Swansea Community Workshop Men's Shed

Swansea Community Workshop Men's Shed

Mannau cymunedol yw Men's Sheds, lle gall pobl o bob cefndir gwrdd, sgwrsio a chymryd rhan mewn gweithgareddau'r sied.

Maent yn rhan o rwydwaith sy'n ehangu o amgylch Abertawe a'r DU.

Dyma'r bedwaredd flwyddyn i'r cyngor gynnig y grantiau a llwyddodd naw prosiect i elwa o'r cyllid yn 2022/23.

Prynodd Gweithdy Cymunedol Abertawe offer sydd wedi'i alluogi i gynnal gweithgareddau crochenwaith, gwnïo a chrosio, a defnyddiodd Summit Good, fferm flodau Petallica (sied i fenywod) a Chlwb Criced Ynystawe'r arian grant i dalu am offer a nwyddau er mwyn cynnal gweithgareddau.

Mae Men's Sheds ledled Abertawe nawr yn cael eu hannog i wneud cais am arian eleni.

I wneud cais, ewch i https://www.abertawe.gov.uk/cymorthAriannolMensSheds

erbyn y dyddiad cau sef ddydd Gwener 1 Medi.

E-bostiwch tacklingpoverty@abertawe.gov.uk os hoffech drafod eich cais cyn ei gyflwyno.

Close Dewis iaith