Toglo gwelededd dewislen symudol

Bwrdd yn ceisio barn ar les yn Abertawe

Gofynnir i breswylwyr o bob oed yn ar draws Abertawe am eu barn ar ansawdd bywyd a lles yn y ddinas.

View of Swansea

swansea from the air1

Yr hydref diwethaf, gofynnodd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Abertawe i bobl gymryd rhan mewn arolwg a fydd yn helpu i lunio ei flaenoriaethau a'r gwasanaethau hanfodol y mae ei bartneriaid yn eu darparu.

Mae bellach wedi cyhoeddi Asesiad Lles Lleol drafft fel rhan o'r broses o bennu amcanion ac mae'n ceisio barn pobl unwaith eto fel ei fod yn adlewyrchu'r hyn sydd bwysicaf iddynt.

I weld y drafft ac i ddweud eich dweud, ewch i  www.abertawe.gov.uk/asesiadbgc2022

Cynhelir yr ymgynghoriad tan ddydd Gwener 18 Mawrth.

Close Dewis iaith