Toglo gwelededd dewislen symudol

Addewid hinsawdd

Abertawe wyrddach, sero-net erbyn 2050 - gwnewch addewid a chwaraewch eich rhan!

Mae Cyngor Abertawe'n gweithredu o ran newid yn yr hinsawdd a'r argyfyngau natur, ond rydym yn cydnabod bod angen i bawb weithredu yn awr os ydym am wneud gwahaniaeth go iawn a chyrraedd ein Abertawe dymunol erbyn 2050. 

Wildflowers - blue (cars and Mumbles Head background).
Llofnodom Siarter Cyngor Abertawe ar Weithredu ar yr Hinsawdd ym mis Rhagfyr 2020, sy'n ymrwymiad i weithredu ar newid yn yr hinsawdd, bioamrywiaeth a natur.

Mae ein partneriaid ar Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Abertawe ymhlith eraill wedi ymrwymo i Siarter Abertawe ar weithredu ar yr hinsawdd, sy'n nodi eu hymrwymiad nhw hefyd.

Rydym yn gwahodd ein dinasyddion, ein busnesau, ein grwpiau cymunedol/gwirfoddol, ein hysgolion a'n pobl ifanc i wneud eu haddewid eu hunain ac ymuno â ni i weithio gyda'n gilydd tuag at Abertawe wyrddach, sero-net erbyn 2050.

Dyma rai syniadau gwych ar gyfer addewidion unigol neu nodwch eich cam gweithredu neu'ch ymrwymiad eich hun fel sefydliad:

Rwy'n addo:

 • Lleihau fy ngyrru trwy gerdded neu reidio beic
 • Siopa'n lleol a chefnogi busnesau lleol
 • Hedfan llai
 • Lleihau fy nefnydd o ynni a fy miliau ynni
 • Newid i gyflenwr ynni adnewyddadwy 100%
 • Ailddefnyddio ac atgyweirio yn hytrach na phrynu eitemau newydd
 • Lleihau gwastraff ac ailgylchu mwy
 • Creu ardal ar gyfer natur yn fy ngardd
 • Plannu coeden
 • Tyfu fy ffrwythau a fy llysiau fy hun
 • Gofyn i fy ffrindiau, fy nheulu a fy nghyflogwr gofrestru ar gyfer yr addewid hefyd

Gwneud addewid hinsawdd Gwneud addewid hinsawdd

Gallwch hefyd addo'ch cefnogaeth trwy ysgrifennu at: Newid yn yr hinsawdd, Cyngor Abertawe, Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe, SA1 3SN. 

Barn yr unigolion a fynegir yn yr adroddiad hwn ac nid yw o anghenraid yn adlewyrchu barn Cyngor Abertawe.

Close Dewis iaith