Toglo gwelededd dewislen symudol

Anfon e-byst yn ddiogel

I sicrhau na fydd data'n cael ei ryng-gipio pan gaiff e-byst eu hanfon yn allanol, mae'r cyngor wedi bod yn gweithio gyda sefydliadau eraill o'r sector cyhoeddus i gyflwyno gwasanaeth e-byst diogel.

Mae e-bost yn brif offeryn cyfathrebu ac yn alluogwr allweddol ar gyfer cyfnewid data. Mae'n galluogi gweithio cydweithredol ac ymatebion cyflymach/mwy deallus i anghenion dinasyddion. Fodd bynnag, gall e-byst weithiau gynnwys data personol a sensitif a allai arwain at niwed i enw da neu niwed ariannol be pai'n cael ei golli.

Mewn byd lle rydym am drin data'n gyfrifol a bodloni gofynion y GDPR, a chan ystyried y bydd y gwasanaethau GCSx cyfredol yn dod i ben yn fuan, mae dull newydd o sicrhau diogelwch ac ansawdd e-byst wedi cael ei ddatblygu.

Gweithio gyda'n gilydd - e-byst newydd sydd wedi'u diogelu gan TLS

Mae pob un o'r sefydliadau isod wedi rhoi'r dull Transport Layer Security (TLS) diweddaraf ar waith fel y gellir anfon e-byst yn ddiogel drwy eu hamgryptio.

Protocol sy'n darparu preifatrwydd rhwng gwasanaethau cyfathrebu yw TLS. Pan fydd gweinydd a chleient Abertawe'n cyfathrebu â'i gilydd, bydd TLS sydd wedi'i ffurfweddu'n dda'n sicrhau na fydd trydydd parti'n gallu clustfeinio nac ymyrryd ag unrhyw neges.

Yn syml, gall staff anfon e-byst at unrhyw un yn y sefydliadau hyn (gan ddefnyddio ei enw a'r cyfeiriadau parth a ddangosir isod mewn teip trwm) gan wybod y byddant yn ddiogel ac ni fyddant yn cael eu rhyng-gipio. Nid oes angen i chi feddu ar gyfrif e-bost GCSx neu deipio'r gair "ENCRYPT:" ym mhennawd yr e-bost bellach er mwyn anfon e-byst sydd wedi'u hamgryptio.

Felly, er enghraifft, pe baech yn anfon e-bost at Barbara Davies yng Nghyngor Caerdydd, byddai'n rhaid i chi gynnwys enw'r parth ar ddiwedd ei chyfeiriad e-bost er mwyn i'r dull TLS weithio fel a ddangosir isod:Barbara.davies@caerdydd.gov.uk

E-byst newydd sydd wedi'u diogelu gan TLS
SefydliadParth (cyfeiriad e-bost)
Abbeyfield@abbeyfieldsw.co.uk
Abercare@abacare.org.uk neu @candchealthcare.co.uk
Accessible Customer Service@sky.uk neu @BSkyB.com
Accomplish@accomplish-group.co.uk
Action for Children@actionforchildren.org.uk
Action on Hearing Loss@hearingloss.org.uk
Adopt Cymru@adoptcymru.com
Ael-y-Bryn@ael-y-bryn.com
Affalon House@affalon-house.co.uk
Age Cymru@agecymru.org.uk
Alabare@alabare.co.uk
AOL@aol.com neu @aol.co.uk
Ashley Court@ashleycourtcare.com
Aston Carehome@astoncarehomes.co.uk
At Home Eye Care@home-hub.co.uk
Ategi@ategi.co.uk
Aviva@aviva.com
Aylecare@aylecare.co.uk
Barchester@barchester.com
Barclays@barclayscorp.com
Barclaycard@barclaycard.co.uk
Barleybind@barleybind.co.uk
Barod Cymru@barod.cymru
Barnardos@barnardos.org.uk
Bawso@bawso.org.uk
BeST Housing Association@bestha.co.uk
Bevan Buckland@bevanbuckland.co.uk
Blaenau Gwent County Borough Council@blaenau-gwent.gov.uk
Blueyonder@blueyonder.co.uk
Brecon Beacons National Park@beacons-npa.gov.uk
Bridgend County Borough Council@bridgend.gov.uk
Brighterkind@brighterkind.com
British Gas@britishgas.co.uk
BPO@bpomail.co.uk
BT@bt.com neu @btconnect.com neu @btinternet.com
Bupa@bupa.com
Bwl Law@bwl-law.co.uk
Caerphilly County Borough Council@caerphilly.gov.uk neu @caerffili.gov.uk
Capita@capita.co.uk
Capital Networks@capitalnetworks.co.uk
Cardiff Council@cardiff.gov.uk neu @caerdydd.gov.uk
Cardiff Credit Union@cardiffcreditunion.co.uk
Cardiff Institute for the Blind@cibi.co.uk
Care & Repair@candrwb.co.uk
Care Concern Group@careconcerngroup.com
Care Cymru@carecymru.com
Care without Compromise@carewithoutcompromise.org.uk
Caredig@caredig.co.uk
Caring Homes@caringhomes.org
Carmarthenshire County Council@carmarthenshire.gov.uk neu @sigar.gov.uk
Carninglitrust@carninglitrust.org
Caron Group@carongroup.wales
Cartrefi@cartrefi.coop
Cashfac@cashfac.com
Castle Graig@castlegraig.com
CCH UK@cch-uk.com
Cda Care@cdacare.co.uk
Ceredigion County Council@ceredigion.gov.uk neu @ceredigion.llwy.cymru
Central South Consortium Joint Education Service@cscjes.org.uk
Cherish Care Homes@cherishcarehomes.co.uk
Chronically sick and disabled@bt.com
Cilymaenllwyd@cilymaenllwyd.com
Citizens advices npt@citizensadvicesnpt.org.uk
Coastal Housing Group@coastalha.co.uk
Community Lives Consortium@communitylives.co.uk
Compass Independant Living@compassindependentliving.org.uk
Compass Disability@compassdisability.org.uk
Conwy County Borough Council@conwy.gov.uk
Coop@coop.co.uk
Court of Protection Enquiries@justice.gov.uk
Crisis@crisis.org.uk
Crosshands@chsltd.org.uk
Cross Hands Home Service@c-home-serv.co.uk
Crusader medical care@crusadermedicalcare.com
Delux Homecare@deluxehomecare.co.uk
Denbighshire County Council@denbighshire.gov.uk neu @sirddinbych.gov.uk
Department of Works and Pensions@dwp.gov.uk neu @dwp.gsi.gov.uk
Dfs@dfs.co.uk
Dimensions@dimensions-uk.org
Disabilities Trust@thedtgroup.org
DJM solicitors@djm.law.co.uk
Domestic and General@domesticandgeneral.com
DPA Law@dpalaw.co.uk
Duffryn fm@duffrynfm.co.uk
Dyfed Powys Police@dyfed-powys.pnn.police.uk
EE@ee.co.uk
EMS@ems.co.uk
England NHS@nhs.net neu @nhs.uk
Environmental Agency@environment-agency.gov.uk
Eon Energy@eonenergy.com
Eon Next@eonnext.com
Equiniti@equiniti.com
Essex County Council@essex.gov.uk
Ethnic Minorities & Youth Support Team Wales@eyst.org.uk
Family Housing Association@fha-wales.com
FBU London@ssa.gov
Fieldbay@fieldbay.co.uk
Fieldbay Domcare@fieldbaydomcare.co.uk
First Choice Housing Assoication@fcha.org.uk
Flintshire County Council@flintshire.gov.uk neu @siryfflint.gov.uk
Flintshire Fostering@flintshirefostering.org.uk
Fraser and Fraser@fraserandfraser.co.uk
Friends of the Elderly@fote.org.uk
Gambling Commission@gamblingcommission.gov.uk
Google Mail (Gmail)@Gmail.com
Gofal Cymru@gofal.org.uk
Goss Interactive@gossinteractive.com
Gower College@gowercollegeswansea.ac.uk
Glais House@glaishouse.com
Glangarnant@glangarnant.co.uk
Glanmarlais Care@glanmarlaiscare.co.uk
Glasfryn House@glasfrynhouse.co.uk
Goleudy@goleudy.org
Graham Evans & Partners@geplegal.co.uk
Grs Care@grscare.co.uk
Gwalia Housing@gwalia.com
Gwent Police@gwent.pnn.police.uk
Gwynedd Council@gwynedd.gov.uk neu @gwynedd.llyw.cymru
Hafal@hafal.org
Hafan Cymru@hafancymru.co.uk
Hallmark Carehomes@hallmarkcarehomes.co.uk
HC One@hc-one.co.uk
Hengoed Court@hengoedcourt.co.uk
Hengoed Park@hengoedpark.co.uk
Heritage Healthcare@swansea.heritagehealthcare.co.uk
Hertfordshire Council@hertfordshire.gov.uk
HM Revenue & Customs@hmrc.gov.uk
Home Office@homeoffice.gov.uk neu @homeoffice.x.gsi.gov.uk neu @homeoffice.gsi.gov.uk
Home Instead@homeinstead.co.uk
Horizon Support Services@horizonsupportservices.co.uk
Hotmail@hotmail.com
Hwb@hwbcymru.net neu @Hwbmail.net
ICare@icaredomcare.co.uk
Icloud@icloud.com
Id Mobile@idmobile.co.uk
Immigration@homeoffice.gsi.gov.uk
Integraclo@integraclo.org
Isle of Anglesey County Council@anglesey.gov.uk neu @ynysmon.gov.uk
Jah Jireh@jah-jireh.org
Jupiter Care@jupitercare.com
Justice@justice.gov.uk
Kare Plus@kareplus.co.uk
Lancaster Insurance@lancasterinsurance.co.uk
LCS Debt Recovery@lcsdr.com
Leeds Building Society@leedsbuildingsociety.co.uk
Lets Co-operate@letsco-operate.com
Liberty Placements@libertyplacements.co.uk
Life Servicing@LV.com
Lifeways@lifeways.co.uk
Live@live.co.uk
Llamau@llamau.org.uk
Lloyds Bank@Lloydsbanking.com neu @lloydsbank.co.uk
Local Government Association@lga.gov.uk
Local Health Board@wales.nhs.uk
Lowell Group@lowellgroup.co.uk
Ludlow Street Healthcare@lshealthcare.co.uk
M&D Care@manddcare.co.uk
Merthyr Tydfil County Borough Council@merthyr.gov.uk
Mha@mha.org.uk
Mi Homecare@mihomecare.com
Mid & West Wales Fire Service@mawwfire.gov.uk​​​​​
Mirus Wales@mirus-wales.org.uk
Monmouthshire County Council@monmouthshire.gov.uk
MSN@msn.com
Myspace Housing@myspacehousing.org.uk
Nacro@nacrobass.org.uk
Nas@nas.org.uk
National Will Register@certainty.co.uk
Neath Port Talbot County Borough Council@neath-porttalbot.gov.uk neu npt.gov.uk
New Directions@new-directions.co.uk
Newport City Council@newport.gov.uk
NHS@wales.nhs.uk neu @nhs.net neu @nhs.uk
North Wales Police@nthwales.pnn.police.uk
Ntlworld@ntlworld.com
Octopus Energy@octopus.energy
Old Vicarage Nursing Home@oldvicaragenursinghome.com
Ombudsman@ombudsman-wales.org.uk
Orbis-Group@orbis-group.co.uk
Orbit Services@orbitservices.co.uk
Otterbournegrange@otterbournegrange.co.uk
Outlook@outlook.com
Parkview Carehome@parkview-carehome.com
Pastdue Credit@pastduecredit.co.uk
Pegasus Homecare@pegasushomecare.co.uk
Pembrokeshire Coast@pembrokeshirecoast.org.uk
Pembrokeshire Coast National Park@pembrokeshirecoast.org.uk
Pembrokeshire County Council@pembrokeshire.gov.uk
Peoples Dispensary for Sick Animals@pdsa.org.uk
Perthyn@perthyn.org.uk
Phillips Cohen@phillips-cohen.co.uk
Platfform@Platfform.org
Pobl Group@poblgroup.co.uk
Powys County Council@powys.gov.uk
Priory Group@priorygroup.com
Prison Service@hmps.gsi.gov.uk
Probation Service@probation.gsi.gov.uk
Prudential@prudential.co.uk
Public Guardian@publicguardian.gov.uk
React Support Services@reactsupportservices.co.uk
Redkite Law@redkitelaw.co.uk
Redcross@redcross.org.uk
Rent Officer Referrals@wales.gov.uk neu @wales.gsi.gov.uk
Reside Housing Assoication@residehousing.com
Resource Solutions@resourcesolutions.org
Rhondda Cynon Taf County Borough Council@rhondda-cynon-taf.gov.uk neu rctcbc.gov.uk
Rhondda Cynon Taf Pensions@rctpensions.org.uk
Right at Home@rightathomeuk.com
RNIB@rnib.org.uk
Royal London@royallondon.com
Sainsburys@sainsburys.co.uk
Scottish Power@Scottishpower.com
Scottish Widows@scottishwidows.co.uk
SCVS@scvs.org.uk
Secretary of State for the Home Department@homeoffice.gsi.gov.uk
Sense@sense.org.uk
Shared Resource Service Wales@srswales.com
Shaw@shaw.co.uk
Shelter Cymru@sheltercymru.org.uk
Silvercrest Care@silvercrestcare.co.uk
Simply Safe@sscaregroup.co.uk
Sky@BSkyB.com
Somerset Care@somersetcare.co.uk
South Wales Electricity Board@swalec.co.uk
South Wales Fire Service@southwales-fire.gov.uk
South Wales Police@south-wales.pnn.police.uk
Southern Electric@southern-electric.co.uk
SSE@sse.com
Step Change@stepchange.org
Student Loans Company@slc.co.uk
Swansea Bay Care@swanseabay.care
Swansea Bay Regional Equality Council@sbrec.org.uk
Swansea Carers Centre@swanseacarerscentre.org.uk
Swansea City@swanseacity.com
Swansea Edunet@swansea.edunet.gov.uk
Swansea University@swansea.ac.uk
Swansea Young Single Homeless Project@syshp.org.uk
Swanton Care@swantoncare.com
Swindon Council@swindon.gov.uk
Stella Maris Carehome@stellamariscarehome.org.uk
Stone-haven@stone-haven.co.uk
Sureplan Homes@sureplanhomes.com
Talbotcourt Care@talbotcourtcare.co.uk
TalkTalk@talktalkplc.com
T.A.Law Swansea@talaw.org.uk
The Disabilities Trust@thedtgroup.org
The Heatherslade@theheatherslade.co.uk
Three@three.co.uk
Tribunal Service@hmcts.gsi.gov.uk
Trojan Consultants@trojanconsultants.com
Torfaen County Borough Council@torfaen.gov.uk
TV Licensing@tvlicensing.co.uk
Tyalodge@tyalodge.co.uk
Vale of Glamorgan Council@valeofglamorgan.gov.uk neu bromorgannwg.gov.uk
VTWaleswest@vtw.gsi.gov.uk
Wales NHS@wales.nhs.uk
Wallich@thewallich.net
Walsingham@walsingham.com
Warwickshire County Council@warwickshire.gov.uk
Water Enquiries@dwrcymru.com
WCADA@wcada.org
Well Polished@well-polished.com
Wellcome Carehomes@wellcomecarehomes.com
Welsh Assembly@assembly.wales neu @senedd.cymru
Welsh Government@gov.wales neu @llyw.cymru
Welsh Revenue Authority@wra.gov.wales
Welsh Water@dwrcymru.com
Western Bay Adoption@westernbayadoption.org
Willow Court@willowcourt.co.uk
Wireless for the blind@blind.org.uk
WIT's Translation Services@cardiff.gov.uk
WLGA@wlga.gov.uk
Working links Secure@workinglinkssecure.co.uk
Wrexham County Borough Council@wrexham.gov.uk neu @wrecsam.gov.uk
Yahoo@Yahoo.com neu @Yahoo.co.uk
Ysguborwen@ysguborwen.cymru