Chwilio'r wefan
English

Gwirio a oes angen trwydded CAGC arnoch

Defnyddiwch ein tabl i wirio a oes angen trwydded ar gyfer eich cerbyd er mwyn defnyddio'r CAGC.

Math o gerbyd Mynediad
car
Car gan gynnwys ceir stâd
Dim angen trwydded
car
Pob car sydd â hysbyseb/ysgrifen arno (gan gynnwys tacsis)
Angen trwydded
4x4
4x4
Dim angen trwydded
4x4
Pob 4x4 sydd â hysbyseb/ysgrifen arno
Angen trwydded
4x4 with open back
4x4 â chefn agored neu gaban ar wahân
Angen trwydded
pickup
Tryc agored
Angen trwydded
car with trailer
Cerbyd â threlar sy'n llai nag 1.8m (6tr) o hyd
Angen trwydded
small van
Fan dan 3.5 tunnell * ac eithrio'r isod
Angen trwydded
flatbed
*Fan dan 3.5 tunnell â sylfaen wastad a/neu ochr sy'n gostwng
Ni chaniateir y cerbyd mewn CAGC
large van
Faniau dros 3.5 tunnell
Ni chaniateir y cerbyd mewn CAGC
van with trailer
Unrhyw fan/tryc agored gyda threlar
Ni chaniateir y cerbyd mewn CAGC
vehicle with long trailer
Cerbyd â threlar dros 1.8m (6tr)
Ni chaniateir y cerbyd mewn CAGC
horsebox
Fan ceffylau neu gerbydau amaethyddol
Ni chaniateir y cerbyd mewn CAGC
flatbed
Unrhyw gerbyd dros 5m o hyd
Ni chaniateir y cerbyd mewn CAGC
Luton box van
Fan cludo Luton
Ni chaniateir y cerbyd mewn CAGC
Wedi'i bweru gan GOSS iCM