Chwilio'r wefan
English

Cefnogwyr Cwpan Rygbi'r Byd yn cael eu hannog i brynu tocynnau gan werthwyr cymeradwy

Mae cefnogwyr rygbi yn Abertawe sy'n bwriadu prynu tocynnau ar gyfer Cwpan y Byd yn cael eu hannog i wirio eu bod yn prynu tocynnau gan werthwr swyddogol.

rugby world cup

Mae Safonau Masnach Abertawe wedi rhoi'r cyngor oherwydd disgwylir galw uchel am docynnau a fydd yn annog gwerthwyr tocynnau ffug i gynnig tocynnau ffug.

Gall cefnogwyr fynd ar-lein a defnyddio 'gwirydd swyddogol' a sicrhau bod y lleoliad y maent yn prynu eu tocynnau wedi'i gymeradwyo i werthu tocynnau Cwpan Rygbi'r Byd 2015.

Meddai David Picken, Swyddog Safonau Masnach Cyngor Abertawe, "Pan gynhelir digwyddiad o'r maint hwn, mae'n dueddol o annog elfen dwyllodrus sy'n ceisio twyllo'r cyhoedd i wario eu harian.

"Er nad ydym wedi cael galwadau penodol yn Abertawe am docynnau ffug, mae bob amser yn werth atgoffa cefnogwyr i fod yn wyliadwrus a phrynu tocynnau gan werthwyr cymeradwy".

Daw'r cyhoeddiad hwn yn dilyn cyngor gan y Tîm e-Drosedd Safonau Masnach Cenedlaethol.

Meddai Mike Andrews, cydlynydd arweiniol y Tîm e-Drosedd Safonau Masnach Cenedlaethol, "Ar wahân i'r peryglon o brynu gan werthwyr heb awdurdod, rydym yn rhybuddio cefnogwyr i beidio ag ildio i gyffro munud olaf Cwpan Rygbi'r Byd a chael eu twyllo gan werthwyr tocynnau ffug a fydd am fanteisio'n ariannol ar eu brwdfrydedd.

"Rhaid i bobl ddeall, dim ond y cefnogwyr hynny sydd wedi prynu tocynnau o ffynonellau swyddogol fydd yn cael mynediad i gemau, a bydd tocynnau nad ydynt wedi'u prynu o leoliadau swyddogol yn debygol o gael eu canslo, felly byddai gwrando ar ein cyngor yn osgoi siom ddrud wrth y gatiau tro".

Os ydych yn gofidio bod gwerthiant yn un ffug neu rydych wedi prynu tocynnau ffug ar gyfer Cwpan Rygbi'r Byd, ewch i http://www.tradingstandardsecrime.org.uk/beware-of-rugby-world-cup-2015-ticket-scams/ i gael mwy o gyngor.

Mae tocynnau ar gael o hyd, felly os ydych yn gobeithio cael tocyn, dylech sicrhau eich bod yn prynu tocynnau ar gyfer gemau Cwpan Rygbi'r Byd 2015, teithiau cefnogwyr neu becynnau lletygarwch gan werthwyr swyddogol.

Mae mwy o wybodaeth a dolenni i brynu tocynnau drwy leoliadau swyddogol ar gael yn www.rugbyworldcup.com/ticketing

 


Wedi'i bweru gan GOSS iCM