Chwilio'r wefan
English

Twyll ad-daliadau treth cerbyd y DVLA

Adroddwyd am e-byst, negeseuon testun a galwadau ffôn sy'n honni eu bod yn dod o'r DVLA yn yr ychydig ddiwrnodau diwethaf. Weithiau mae dolenni i wefan ffug sy'n dynwared gwasanaeth ar-lein y DVLA yn cael eu cynnwys yn y neges.

Nid yw'r DVLA yn anfon e-byst na negeseuon testun â dolenni i wefannau sy'n gofyn i chi gadarnhau eich manylion personol neu wybodaeth am daliad. Rydym yn cynghori unrhyw un sy'n derbyn y fath gais i beidio ag agor y ddolen ac i ddileu'r eitem.

Dangosir enghraifft o'r wybodaeth yn y lluniau hyn. Mae hyn yn cynnwys manylion cyfrif banc, dyddiad geni, enw morwynol eich mam a rhif YG. Gyda'r wybodaeth hon, gallai'r twyllwyr gael mynediad i'ch cyfrif banc neu ddefnyddio'ch hunaniaeth.

Mae gwasanaethau trwyddedau gyrru a threth cerbyd ar-lein yn adrannau trwyddedau gyrru a threth cerbyd GOV.UK (https://www.gov.uk/). Drwy ddefnyddio'r gweithrediadau trwyddedau gyrru neu dreth cerbyd ar-lein ar GOV.UK gallwch fod yn siŵr eich bod yn delio'n uniongyrchol â'r DVLA.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM