Chwilio'r wefan
English
/applvdata/goss/content/media/page_icon/Abertawe Mwy Diogel

Abertawe Mwy Diogel

Gwneud ein cymunedau'n lleoedd mwy diogel i fyw a gweithio ynddyn nhw. Mae'r heddlu, y cyngor, y gwasanaeth tân, y gwasanaeth iechyd a'r gwasanaeth prawf, yn ogystal â nifer o sefydliadau ac elusennau eraill, yn gweithio gyda'i gilydd i leihau troseddu ac ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Mae dyletswydd ar Abertawe Mwy Diogel i sicrhau bod pobl wedi'u hamddiffyn yn ddigonol rhag amrywiaeth o beryglon go iawn a chanfyddiedig. Bydd hyn yn cynnwys:

 • Troseddu
 • Ymddygiad gwrthgymdeithasol
 • Damweiniau tân
 • Darparu cefnogaeth a diogelwch i bobl y mae'r fath faterion yn effeithio arnyn nhw.

Mae'n gweithio yn y meysydd allweddol canlynol ac yn cynllunio ac yn cynnal prosiectau a gweithgareddau i fynd i'r afael â materion troseddu lleol sy'n cynnwys popeth o dafarnau a chlybiau'n defnyddio gwydrau plastig caled i farsialiaid tacsi, teledu cylch cyfyng a systemau diogelwch cartref.

 • Alcohol a chyffuriau
 • Ymddygiad gwrthgymdeithasol
 • Plant a phobl ifanc
 • Troseddu treisgar yng nghanol y ddinas
 • Cydlyniant cymunedol
 • Diogelu pobl mewn perygl
 • Gweithio gyda'n gilydd
Wedi'i bweru gan GOSS iCM