Toglo gwelededd dewislen symudol

Gwneud cais am gyngor rheoleiddio busnes gennym ni

I ofyn am gyngor llenwch ein ffurflen ymholiadau. Yna byddwn yn gallu cynnig dyfynbris gan fanylu ar ba feysydd cyngor y gallwn eu cynnwys ynghyd ag amcangyfrif o ba mor hir y byddai hyn yn ei gymryd.

Os ydych chi'n fodlon ar y dyfynbris am gyngor byddwch chi'n gallu cadarnhau eich bod chi'n ei dderbyn a gwneud taliad yn nes ymlaen. Codir tâl o £72 yr awr (gan gynnwys TAW ac ar sail adfer y gost) gyda lleiafswm o ddwy awr.

Ar ôl i chi gyflwyno'r ffurflen gais hon, ein nod yw cysylltu â chi o fewn 5 niwrnod gwaith. Os oes angen gwybodaeth ychwanegol arnom cyn y gallwn gynnig dyfynbris am gyngor, byddwn yn cysylltu â chi gan ddefnyddio'r manylion a ddarperir.

Close Dewis iaith

Rhannu'r dudalen hon

Eicon Facebook Eicon Twitter Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu
Addaswyd diwethaf ar 15 Chwefror 2024