Chwilio'r wefan
English

Cynllun Gwella Corfforaethol 2013/17

Mae Llywodraeth Cymru yn ei gwneud yn ofynnol i bob Cyngor i gyhoeddi ei gynlluniau ar gyfer gwella'r hyn a wna a sut mae'n ei wneud. Pwrpas y cynllun hwn yw nodi blaenoriaethau allweddol y Cyngor ar gyfer gwella dros y pedair blynedd nesaf; gelwir y rhain yn 'Amcanion Gwella'.

Mae'r Cynllun hefyd yn dangos sut Amcanion Gwella'r Cyngor yn cyfrannu tuag at wella lles pobl yn Abertawe ac yn cyflawni'r Ymrwymiadau Polisi perthnasol fabwysiadwyd gan y Cyngor ym mis Gorffennaf 2012.

 

PDF Document Cynllun Gwella Corfforaethol 2013/17 (PDF, 3MB)Yn agor mewn ffenest newydd

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM