Toglo gwelededd dewislen symudol

Cysylltwch â ni

Gallwch gysylltu â ni ar-lein, dros e-bost, dros y ffôn neu wyneb yn wyneb.

Rhoi gwybod ar-lein

Gallwch roi gwybod am amrywiaeth o faterion a phroblemau ar-lein.

Manylion ffôn ac e-bost

Sut i gysylltu â ni dros y ffôn neu drwy e-bost.

Cysylltwch â ni'n bersonol

Mae'r Ganolfan Gyswllt yn y Ganolfan Ddinesig ar Heol Ystumllwynarth.

Sylwadau, canmoliaeth, cwynion

Cadwch mewn cysylltiad os hoffech gyflwyno sylw, canmoliaeth neu gŵyn am ein gwasanaethau.

Cysylltiadau brys

Manylion cyswllt os bydd argyfwng yn Ninas a Sir Abertawe a'r cyffuniau.

Teithio i Abertawe

Mae teithio i Abertawe a Gŵyr yn hawdd ac yn cymryd ychydig dros dair awr o Lundain ar y trên neu yn y car.

Apps Abertawe

Apiau ar gael i'w lawrlwytho i'ch dyfeisiau symudol.

Baneri y tu allan i adeiladau'r cyngor

Darganfyddwch ba faneri sy'n chwifio y tu allan i'r Ganolfan Ddinesig a Neuadd y Ddinas.

Cyfle i ddweud eich dweud

Cyfle i ddweud eich dweud yn arolygon ac ymgynghoriadau'r cyngor.