Toglo gwelededd dewislen symudol

Cwestiynau cyffredin am gŵn strae

Dewch o hyd i atebion i'r cwestiynau mwyaf cyffredin rydym yn eu derbyn am gŵn strae.

Sylwer: amcangyfrifon yw rhai o'r ffigurau.

Faint o gŵn crwydr/sâl rydych chi wedi eu hatafaelu?

2023/24 - 394
2022/23 - 214
2021/22 - 290
2020/21 - 206
2019/20 - 505

Faint o gŵn rydych chi wedi eu dychwelyd i'w perchnogion gwreiddiol? (Mae hyn yn cynnwys dychwelyd cŵn i'w perchennog heb eu ffaldio yn ogystal â'r rheiny sydd wedi'u ffaldio a'u hawlio gan eu perchennog)

2023/24 - 101
2022/23 - 141
2021/22 - 89
2020/21 - 78
2019/20 - 157

Faint o gŵn rydych chi wedi'u hailgartrefu gyda pherchennog newydd?

2023/24 - 69
2022/23 - 9
2021/22 - 2
2020/21 - 3
2019/20 - 11

Faint o gŵn rydych chi wedi'u hailgartrefu drwy asiantaeth elusen?

2023/24 - 61
2022/23 - 58
2021/22 - 22
2020/21 - 34
2019/20 - 100

Faint o gŵn rydych chi wedi'u rhoi i gysgu?

2023/24 - 5
2022/23 - 6
2021/22 - 0
2020/21 - 0
2019/20 - 0

Pa resymau a fyddai gennych i roi ci i gysgu?

Mae cŵn yn cael eu rhoi i gysgu ar sail cyngor gan filfeddyg am resymau iechyd neu ymddygiad yn unig.

Pa bum brîd o gŵn a gafodd eu hatafaelu amlaf?

2023/24 - Daeargi, Ci defaid, Daeargi Tarw Swydd Stafford, Daeargi Jack Russell, Ci Alsás (Alsesian)
2022/23 - Daeargi, Ci Tarw, Daeargi Jack Russell, Daeargi Tarw Swydd Stafford, Ci defaid
2021/22 - Daeargi Jack Russell, Daeargi Tarw Swydd Stafford, Hysgi X, Ci Alsás (Alsesian)
2020/21 - Daeargi Jack Russell, Daeargi Tarw Swydd Stafford, Hysgi X, Ci Alsás (Alsesian)
2019/20 - Daeargi Jack Russell, Daeargi Tarw Swydd Stafford, Hysgi X, Ci Alsás (Alsesian)

Pa bum brîd o gŵn a gafodd eu rhoi i gysgu amlaf?

2023/24 - dd/b
2022/23 - dd/b
2021/22 - dd/b
2020/21 - dd/b
2019/20 - dd/b

Faint o Orchmynion Rheoli Cŵn sydd ar waith gennych?

Dim.

Close Dewis iaith

Rhannu'r dudalen hon

Eicon Facebook Eicon Twitter Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu
Addaswyd diwethaf ar 21 Mai 2024