Toglo gwelededd dewislen symudol

Cofrestrwch eich lleoliad ar gyfer ein rhestr o Leoedd Llesol Abertawe

Os ydych yn sefydliad neu'n fusnes sydd am helpu pobl Abertawe drwy gynnig lleoliad cynnes, diogel rhowch wybod i ni a byddwn yn eich ychwanegu at ein cyfeiriadur.

Gwyddom fod llawer o'n partneriaid yn Abertawe eisoes yn cynnig y cyfleusterau hyn ac mae'r cyfeiriadur yn ffordd o roi gwybod i bobl sut mae cael mynediad i Leoedd Llesol gerllaw.

Bydd gan ymwelwyr â Lleoedd Llesol Abertawe amgylchedd diogel, cynnes a chroesawgar i fynd iddo, lle byddant yn cael eu trin ag urddas a pharch.

Rhowch gymaint o wybodaeth â phosib am eich Lle Llesol Abertawe gan gynnwys pa gyfleusterau, gweithgareddau a chefnogaeth rydych yn gallu eu darparu. Ddylai gymryd rhyw 5 i 10 munud yn unig i'w gwblhau.

*Ymwadiad - sylwer yr ychwanegir lleoedd at y cyfeiriadur yn ôl disgresiwn Dinas a Sir Abertawe yn unig.

Close Dewis iaith

Rhannu'r dudalen hon

Eicon Facebook Eicon Twitter Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu
Addaswyd diwethaf ar 16 Chwefror 2024