Toglo gwelededd dewislen symudol

Cymorth costau byw

Mae Llywodraeth Cymru'n darparu taliadau i helpu gyda chostau byw drwy'r Cynllun Cymorth Costau Byw.

Gallech fod yn gymwys am naill ai taliad costau byw neu daliad o'r gronfa ddewisol. Caiff y ddau daliad eu gweinyddu gennym ni.

Taliad cymorth costau byw

Mae'r cyfnod cofrestru ar-lein ar gyfer y taliad hwn bellach wedi dod i ben.

Taliad costau byw - cynllun dewisol

Mae Llywodraeth Cymru wedi darparu cyllid ychwanegol i bob awdurdod lleol i'w galluogi i ddarparu cymorth dan gynllun dewisol, i helpu aelwydydd yr ystyrir bod angen cymorth arnynt gyda'u costau byw.