Chwilio'r wefan
English

Cynllun Corfforaethol 2016-17

Ceir tystiolaeth Mae cyflwyno pob Amcan Gwella trwy nifer o fesurau perfformiad. Mae'r mesurau perfformiad yn fesurau o faint y mae'r Cyngor yn ei wneud, pa mor dda y mae'r Cyngor yn cyflawni ei wasanaethau a, lle mae hyn yn fesuradwy ac mae'r mesur mwyaf priodol o lwyddiant, os yw pobl sy'n defnyddio gwasanaethau'r Cyngor yn well eu byd:  

PDF Document Cynllun Corfforaethol 2016-17 (PDF, 1MB)Yn agor mewn ffenest newydd

Wedi'i bweru gan GOSS iCM