Toglo gwelededd dewislen symudol

Cynghorwyr a phwyllgorau

Dod o hyd i'ch cynghorydd lleol a gwybodaeth am bwyllgorau, agendâu a chofnodion.

Twitter icon - round,  50 x 50 pixels@DemAbertawe

Cyllideb gymunedol cynghorwyr

Mae gan bob cynghorydd gyllideb i'w gwario ar brosiectau er budd y cymunedau yn eu ward.

Cynghorau cymuned a thref

Manylion cyswllt ar gyfer Cynghorau Cymuned a Thref a manylion rôl Clercod y Chnghorau Cymuned a Thref.

Cyrff Allanol

Ceir nifer o sefydliadau sy'n annibynnol ar y cyngor ond sy'n cael effaith ar ei feysydd gwasanaeth.

Penderfyniadau a ddirprwyir i swyddogion

Penderfyniadau diweddar a wnaed gan swyddogion y cyngor.