Toglo gwelededd dewislen symudol

Ffordd y Brenin

Rydym wedi trawsnewid Ffordd y Brenin yng nghanol y ddinas, gyda mannau cyhoeddus newydd, parcdir wedi'i dirlunio, llwybrau beicio a ffordd gerbydau ddwyffordd, un lôn ochr yn ochr â llwybrau cerdded lletach.

Mae Ffordd y Brenin wedi cael ei thrawsnewid yn amgylchedd mwy deniadol i fyw ynddo, i weithio ynddo ac i ymweld ag ef.

Fel rhan o'r prosiect, bydd ffordd ddwyffordd newydd ar Ffordd y Brenin ac Orchard Street, gydag un lôn yn mynd i bob cyfeiriad.

Mae'r lle ychwanegol a geir o ganlyniad i leihau lled y ffordd flaenorol yn golygu mwy o le cyhoeddus. Bydd hyn yn ei dro yn arwain at well llwybrau cerdded a beicio, rhagor o fannau gwyrdd a 'pharc poced' newydd ar Gylch Ffordd y Brenin. Mae traffig dwyffordd wedi dychwelyd i Mansel Street, De La Beche Street, Grove Place, Alexandra Road a Belle Vue Way.

Bydd y gwelliannau'n arwain at greu swyddi ym mhentref digidol Ffordd y Brenin, a fydd yn rhif 71 a 72 Ffordd y Brenin, ac a fydd yn cynnwys lleoedd datblygu ar gyfer busnesau newydd/bach sy'n gweithio yn y sectorau TGCh, technoleg a'r diwydiant creadigol.

Cafodd y cynllun ei ariannu'n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, drwy Lywodraeth Cymru.

Close Dewis iaith